Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er worden juridische stappen voorbereid tegen Aqualectra voor personen en bedrijven die schade hebben geleden als gevolg van de laatste black-out.

aqualectraZo blijkt uit een deze krant toegekomen schrijven van advocaat Achim Henriquez. Hierin legt hij uit dat hij zelf nadeel heeft ondervonden en daarom een raadsman zoekt om de zaak te dragen. Maar hij coördineert wel bij het opbouwen van de case.
Hij schrijft een brief aan personen die aangegeven hebben hieraan mee te willen werken. In de in het Engels opgestelde brief staat: ,,U ontvangt deze e-mail omdat wij uw verzoek hebben ontvangen om mee te werken aan juridische stappen tegen Aqualectra. Mijn excuses voor de late reactie, maar door de black-out konden we een aantal dagen niet werken. In het afgelopen weekend hadden we de tijd om alle berichten die we ontvingen door te nemen en te beginnen met het opbouwen van een file.”
Om mee te doen moeten betrokkenen wat informatie aanleveren, zoals een identiteitsbewijs, adres en de laatste drie facturen van het nutsbedrijf. Daarnaast ook: ,,Een beschrijving met foto’s van goederen die beschadigd zijn door de slechte levering van elektriciteit door Aqualectra. Beschrijving en bewijs van eventuele andere schade veroorzaakt door de slechte levering van elektriciteit door Aqualectra. Specificatie van het bedrag van de schade met bewijs dat het is veroorzaakt door Aqualectra (bijvoorbeeld een verklaring van de elektricien die de reparaties heeft uitgevoerd). Facturen van reparaties of vervangingen met bewijs van betaling.”
En verder heeft de advocaat ‘dringend behoefte aan een gedetailleerde lijst van het aantal stroomonderbrekingen (zowel totale stroomonderbrekingen als gedeeltelijke stroomonderbrekingen) van dit jaar en vorig jaar’.
Beloofd wordt dat aan het eind van de week een update komt over hoe verder geprocedeerd wordt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.