Al het nieuws

Minister laat schoolvervoer bij ABC Busbedrijf

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal leerlingen in het funderend onderwijs (fo) is in de laatste zes jaar afgenomen van 15.979 naar 12.757 leerlingen, oftewel met 20 procent. Daarom is er ook minder behoefte aan schooltransport.

SchoolDat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), gisteren in het vragenuur van de Staten naar voren gebracht.
,,De betekenis hiervan voor de schooltransportsector hebben we in het verleden eerder aangegeven. De chauffeurs krijgen inderdaad minder kinderen te vervoeren. We zien een gestage daling van leerlingen op de scholen. Dit is een realiteit waar we niets aan kunnen doen”, aldus Van Heydoorn. ,,De aanvragen voor het schooltransport weerspiegelen deze tendens. In het schooljaar 2021-2022 waren de totale aanvragen 2.126 terwijl voor 2022-2023 het aantal daalde tot 1.929. Niet alle aanvragen worden uiteindelijk gehonoreerd, omdat er een inkomensgrens geldt voor de ouders”, zo legt de minister uit. Het vragenuur werd aangevraagd door parlementslid en partijgenoot Gilbert Doran (MFK). Van Heydoorn zegt aan het begin van zijn uitleg verrast te zijn over het verzoek voor het vragenuur, met name vanwege de twijfels over de kwaliteit van het schooltransport. Hij benadrukt dat ondanks uitleg over de genomen beslissingen om het schooltransport onder te brengen bij het ABC Busbedrijf, kritiek blijft bestaan zonder concrete, feitelijke onderbouwing. Hij wijst op het lang bestaande probleem van chauffeurs die moeite hebben met het vinden van adressen bij het afzetten van de kinderen, en noemt deze kritiek ‘spijkers op laag water zoeken’. Volgens de minister zijn in oktober 2023 al vragen door hem beantwoord en door parlementariërs bezoeken gebracht aan het busbedrijf. De minister vraagt om concrete feiten die aantonen dat het schooltransport problematisch is. ,,Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het schooltransportbeleid en geen nieuwe chauffeurs of voertuigen. Het ministerie en het ABC Busbedrijf evalueren regelmatig de werksituatie, samen met de chauffeurs. Er is ook geen dreigend tekort meer aan chauffeurs, sinds de overdracht aan ABC. Van Heydoorn: ,,Het ministerie van OWCS zal het besluit van de overdracht naar ABC dan ook zeker niet terugdraaien en ik benadruk dat klachten van ouders aan de regering gericht moeten worden.” Hij stelt verder dat er geen vast salaris is afgesproken met de chauffeurs, maar hij wordt later door een medewerkster gecorrigeerd, dat er wél een toezegging was, waarna de minister dit schoorvoetend bevestigt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.