Al het nieuws

Justitieminister Hato: In 21 wijken met meer dan 30% armoede

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is sprake van ‘aanhoudende armoede’ op Curaçao, dat zich - verspreid over de diverse wijken - ook ‘laat voelen’. Er zijn 21 gebieden waar meer dan 30 procent van de huishoudens onder de armoedegrens leeft.

F01 Buurtpolitie DushiDat leest het Antilliaans Dagblad in ‘Bario. Plan van Aanpak tot Vernieuwing van de Gebiedsgebonden Politiezorg’ van minister Shalten Hato (MFK) van Justitie. Zoals deze krant al eerder berichtte, wil de bewindsman de politiële buurtregie nieuw leven inblazen. Veel staat in relatie tot de sociaaleconomische achterstanden in wijken.

Genoemde huishoudens, waar een derde onder de armoedegrens leeft, zijn verspreid op Curaçao in de wijken Flip, Tera Pretu, Lelienberg, Soto, Ronde Klip, Seru Grandi, Souax, Dòmi, Otrobanda, Piscadera, Wishi, Roosendaal, Buena Vista, Kanga/Dein, Muizenberg, Fortuna, Punda, Scharloo, Berg Altena, Steenrijk en Koraal Specht.

,,Het betreft voor een belangrijk deel wijken die behoren tot de dichtstbevolkte gebieden. In deze wijken wonen meer vrouwen dan mannen. De leeftijdsverdeling in deze wijken is vergelijkbaar met andere wijken over heel Curaçao. Mensen in deze wijken zijn vaker ongehuwd, hebben vaker een laag opleidingsniveau, vaker moeite om rond te komen van het huishoudinkomen, minder vaak betaald werk, zijn vaker permanent arbeidsongeschikt maar ontvangen minder vaak een uitkering, wonen minder vaak samen met een partner en vormen vaker een eenoudergezin in vergelijking met andere wijken op Curaçao.”

In veel van deze wijken zijn de bij het Korps Politie Curaçao (KPC) binnengekomen meldingen van misdrijven het hoogst. Met name in Brievengat, Buenavista, Wanapa, Montaña Abou en Montaña Rey, Otrobanda, Bonam, Mahuma en Souax.

Het plan voor de hernieuwde politiële buurtregie geeft veel aandacht aan de sociaalmaatschappelijk situatie in het algemeen en de gebieden in het bijzonder. Vijf jaar lang was er een dalende trend in de economie, waarna Curaçao uiteindelijk in een diepe coronarecessie terechtkwam. Tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 kwam de economie voor een groot deel stil te liggen.

Verder: ,,Er is sprake van een negatief netto-migratiegraad sinds 2017. De bevolking van Curaçao blijkt sinds 2017 steeds af te nemen. Er is ook sprake van een toenemende vergrijzing van de bevolking. Per januari 2023 bestaat ruim 28 procent van de bevolking uit personen van 60 jaar of ouder.”

Daar komt nog bij, aldus het plan ‘Bario’ van minister Hato, dat naar schatting tussen 5.000 en 9.000 ongedocumenteerde vreemdelingen op Curaçao verblijven. ,,Zij komen rond door banen aan te nemen die de lokale bewoners liever niet willen, zoals hulp in de huishouding, schoonmaak, tuinonderhoud, bediening in horeca, persoonlijke verzorging (kapster/barbershops), en dergelijke.”

Volgens gegevens uit 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestond 47 procent van de bevolking uit laaggeschoolden, 19 procent met een middelbare schoolopleiding als hoogst afgerond onderwijsniveau en 24 procent van de bevolking met een hoog opleidingsniveau.
Onder deze sociaalmaatschappelijke omstandigheden moeten de politiële buurtregisseurs hun belangrijke, maar vaak uiterst moeilijke werk doen.

Consultatie met buurtregisseurs
Vorige maand, op 15 juni 2023, heeft de minister van Justitie een open consultatie gehouden met buurtregisseurs. Daarbij waren ook de leden van het managementteam van het KPC aanwezig. Het doel van de consultatie was om de ervaringen, inzichten en behoefte van de buurtregisseurs in kaart te brengen, om deze mee te nemen bij de ontwikkeling van dit nieuwe plan ‘Bario’.

Het politiekorps heeft in 2017 dertien buurtregisseurs aangesteld. Momenteel zijn er nog tien buurtregisseurs bij het KPC actief, waarvan één langdurig ziek is en een tweede tijdelijk belast met andere taken. Bovendien: twee van de tien buurtregisseurs zullen binnenkort de politiedienst verlaten wegens pensionering. Dat betekent, zo rekent het Antilliaans Dagblad uit, dat er dan per saldo nog maar zes functionarissen in deze functie over zijn.

Buurtregisseurs, zoals in de organisatiestructuur van het KPC opgenomen, zouden aangestuurd moeten worden door het Hoofd Wijkbureau. Een aantal buurtregisseurs heeft tijdens de consultatie met minister Hato aangegeven dat het geloof van het Hoofd Wijkbureau in het concept van buurtregie ontbreekt.

Daar komt nog bij, dat tijdens de consultatie ook werd aangegeven dat allerlei materiële voorzieningen ontbreken, terwijl ook de samenwerking met voornamelijk andere uitvoeringsorganisaties over het algemeen gebrekkig is. ,,Onder die omstandigheden is de rol die de buurtregisseur op grond van het Inrichtingsplan toekomt - een spin in het web van GPZ (gebiedsgebonden politiezorg) - een illusie geworden”, concludeert de bewindsman, die hier echter met kracht en spoed iets aan wil doen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.