Al het nieuws

‘Lees hoe Nederland dat noemt: investering’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) schermt nu met een brief van 27 januari 2021 van de toenmalige Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra (CDA), waarin wordt verwezen naar de op dat moment geldende afspraken over een ‘investeringspakket’ ten behoeve van de CAS-eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

F03Pisas ondertekent OR apr Den Haag RCNDaarmee wil hij aantonen dat er wel degelijk aanvullende Nederlandse geldmiddelen zijn in verband met de begin deze maand door hem getekende Onderlinge Regeling voor Hervormingen (OR). Anderen stellen juist dat dit investeringspakket niet (langer) deel uitmaakt van de overeengekomen OR.
In dat pakket was voor de jaren 2021 tot en met 2026 in totaal 457 miljoen euro uitgetrokken voor ‘maatregelen die zijn gericht op onder andere het versterken van de rechtsstaat, ondersteuning van het bedrijfsleven en verbetering van de onderwijshuisvesting’ op de CAS-eilanden.

Deze krant berichtte zaterdag op gezag van de persoonlijk woordvoerder van de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) dat ‘er inderdaad geen apart investeringspakket onder de Onderlinge Regeling is’.
In reactie daarop meldde Pisas in het weekeinde op zijn Facebookpagina enigszins geïrriteerd dat ‘in plaats van de vraag te stellen, de woordvoerder van Van Huffelen om een toelichting is verzocht, om vervolgens iets te publiceren wat niet klopt’.

,,Hou er rekening mee dat het heel ingewikkelde en technische materie betreft”, schrijft de regeringsleider erbij. Gezien enkele reacties blijkt dat er velen zijn die zich afvragen of de minister-president het zelf wel snapt, of zich bewust van de domme houdt.

Bij dezelfde post plaatst hij als ‘bewijs’ een deel van de brief van januari 2021 van de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer. ,,Lees zelf hoe Nederland het noemt: investering.” En dat laatste klopt: er staat onder punt 8 van de brief van de toenmalige minister van Financiën van Nederland ‘Investeringspakket Curaçao, Aruba en Sint Maarten’. ,,Het gaat om investeringen in onze economie en in ons onderwijs et cetera”, aldus Pisas in zijn post op sociale media.
In januari 2021 echter, lag de consensusrijkswet Coho nog op tafel. En op dat moment was Pisas nog oppositieleider en moesten de Curaçaose Statenverkiezingen van maart 2021 nog plaatsvinden en moest ook het nieuwe kabinet-Pisas (MFK/PNP) nog aantreden in juni dat jaar.

Intussen is sprake van een geheel nieuwe situatie; Coho is definitief afgewezen, conform de wens en inzet van de coalitiepartijen MFK en PNP (die ‘heronderhandeling’ over Coho wilden) en omdat er na heronderhandeling geen steun voor was in de parlementen van de CAS-eilanden.

Geld voor apparaatskosten TWO
Er ligt nu, sinds begin april 2023, een getekende ‘Onderlinge Regeling voor gelijkwaardige samenwerking aan hervormingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten’. In de Kamerbrief van Van Huffelen daarover komt het woord ‘investering’ niet voor.

Wel dat de Landspakketten, zoals die eind 2020 met ieder land zijn overeengekomen, de basis blijven voor de samenwerking. ,,Ter ondersteuning van de uitvoering van de Landspakketten blijft de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) binnen mijn ministerie bestaan. De TWO voert haar taak uit in gezamenlijkheid met de Uitvoeringsorganisaties, die in ieder van de Landen zijn ingesteld onder de ministers-presidenten.”

Samen zijn zij belast met de ondersteuning, begeleiding en monitoring van de uitvoering van de hervormingen. De TWO heeft hiertoe tot en met 2027 jaarlijks ruim 30 miljoen euro beschikbaar; circa 6,5 miljoen euro hiervan wordt besteed aan apparaatskosten, voor zowel het eigen personeel van de TWO als voor de inzet van experts van andere (Nederlandse) departementen. ,,De resterende middelen kunnen (verdeeld over de CAS-eilanden, red.) worden aangewend voor de financiering van hervormingsprojecten of voor het beschikbaar stellen van aanvullende deskundigheid of uitvoeringscapaciteit.” Dat is gemiddeld nog geen 8 miljoen euro per eiland per jaar.

De redactie van deze krant heeft opnieuw aan de woordvoerder van de staatssecretaris om opheldering gevraagd, nadat premier Pisas in het weekend een post publiceerde waarin hij aangeeft dat er volgens hem wel degelijk sprake is van Nederlands geld voor een ‘investeringspakket’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.