Al het nieuws

Ontvanger is er nog niet klaar voor

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De klant is niet gebaat bij de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting (MRB) online te kunnen voldoen’’, dat schrijft de Landsontvanger in een brief aan financiënminister Javier Silvania (MFK).

CpostdushiDeze schriftelijke reactie volgde op de vraag van Silvania of er een mogelijkheid is om lange rijen voor het betalen van MRB te beperken, eventueel door online betalen mogelijk te maken.
Het online kunnen betalen van MRB lijkt een klantvriendelijke en logische oplossing voor de soms lange rijen bij Cpost en ACU. De Landsontvanger ziet dit, om verschillende redenen, echter anders.
De grootste uitdaging is dat het proces niet volledig online kan plaatsvinden. Ook bij online betaling moet de belastingbetaler nog in het bezit komen van de belastingkaart en bijbehorende sticker. Daarvoor zou men dan alsnog naar een fysieke locatie moeten komen, waardoor het probleem van de wachtrijen vermoedelijk niet wordt opgelost. Sterker nog, dan wordt volgens de Landsontvanger een extra probleem gecreëerd. De verschillende systemen zijn namelijk niet met elkaar gekoppeld. Tussen een betaling en het kunnen afgeven van de kaart en sticker moeten daarom verschillende handmatige acties worden uitgevoerd.
Een beoogde versimpeling van het proces aan de kant van de autobezitter, wordt op die manier dus juist arbeidsintensiever voor de Belastingdienst. ,,De verwerking van online betalingen voor MRB is bijzonder arbeidsintensief en is nu niet mogelijk met de huidige onderbezetting op de desbetreffende afdelingen. Er zal een fors aantal extra mensen moeten worden ingezet voor het verwerken van deze online betalingen. Deze mensen moeten óf worden aangetrokken en worden ingewerkt, óf deze mensen moeten komen van de huidige afdelingen, waardoor de overige werkzaamheden van met name het verwerken van belastingontvangsten en het oplossen van tussenrekeningen zeer forse vertraging oplopen.”
Een bijkomend probleem is dat men in de tijd tussen de betaling en de ontvangst van de documenten, nog steeds het risico loopt op een boete. De sticker is dan immers nog niet op de voorruit geplakt.
Hoewel het online kunnen betalen van MRB voorlopig nog toekomstmuziek lijkt, is er wel iets anders dat de Landsontvanger kan doen om de rijen bij Cpost en ACU te verminderen. De brief eindigt namelijk met het advies om mensen ook de mogelijkheid te geven om hun MRB met hun bankpas te voldoen aan het huidige MRB-loket van de Landsontvanger. Dit zou per direct van start kunnen gaan, zonder dat daar meer personeel voor nodig is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.