Al het nieuws

Onderzoek kan wegens privacy niet openbaar worden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ingestelde onderzoek, uitgevoerd door Deloitte Forensic & Dispute Services bv. is nog niet afgerond.

girobankDat antwoordt de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), met behulp van de CBCS, op vragen van Statenlid Amerigo Thodé (MFK). Het Statenlid had vernomen dat dit rapport in december 2022 afgerond zou zijn, maar dit is dus niet het geval. ,,Volgens de Centrale Bank zal de studie vóór 1 juli van dit jaar afgerond zijn, aldus Silvania.
Thodé baseert zich op uitspraken van bankpresident Richard Doornbosch vorig jaar in de Staten en vraagt zich af waarom hij het parlement niet gemeld heeft dat het rapport nog niet klaar is. Silvania: ,,De reden dat het onderzoek nog niet af is, heeft te maken met de onderzoekers. Ook vanwege de zorgvuldigheid die betracht moet worden, is gebleken dat er meer tijd nodig is om de betrokkenen te interviewen.” De CBCS geeft overigens aan dat Thodé verkeerd geïnformeerd is en dat Doornbosch niet beloofd heeft het onderzoek naar de Staten te sturen. Want, zo wordt uitgelegd, ‘er staan confidentiële gegevens en privéinformatie in’. Verwezen wordt naar antwoorden van de Centrale Bank op 4 februari vorig jaar op vragen van Statenlid Ramón Yung (MFK), waarin dit ook gesteld is. ,,Wel is de onderzoekers gevraagd om op basis van het onderzoek een document op te stellen dat wel met het publiek gedeeld kan worden”, zo wordt er evenwel aan toegevoegd.
Op de vraag of vanuit de regering nog vervolg wordt gegeven aan het onderzoeksproces bij de Girobank, antwoordt Silvania: ,,Gezien de gevolgen voor de begroting en de bevolking van Curaçao, heeft de regering een commissie ingesteld om alternatieven te zoeken om het probleem op te lossen. Op het moment dat de commissie met aanbevelingen komt, zullen deze gedeeld worden met de Staten.” Uit een vervolgvraag blijkt dat het hier gaat om het bedrag van 267 miljoen gulden dat nog door de regering opgehoest moet worden om de door de CBCS aan Girobank voorgeschoten middelen aan te zuiveren. In de Bankstatuten staat namelijk dat tekorten van de CBCS door de overheden - in dit geval Curaçao en Sint Maarten - gedekt moeten worden. Het bankstatuut stelt letterlijk: ,,Op het moment dat het reservefonds onder de vereiste 30.000.000 (dertig miljoen gulden) raakt en dit niet uit de overige reserves kan worden aangevuld, moet aanzuivering door storting plaatsvinden door de Landen, conform de op dat moment geldende verdeelsleutel.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.