Al het nieuws

Land Curaçao: Regeling luchtkwaliteit tijdelijk

Willemstad - De Regeling welstandscriteria voor luchtkwaliteit biedt normen voor zwaveldioxide en fijnstof in afwachting van de Landsverordening algemeen milieubeheer Curaçao. In die wet zal ‘de normering van verschillende milieucompartimenten worden opgenomen, zoals bodem, water en lucht’.

MilieuwetgevingdushiDat stelt advocaat Pauline Blom van HBN Law & Tax namens het Land Curaçao in haar pleitnotities. Blom verdedigt het land in het kort geding dat Foundation Clean Air Everywhere en 41 burgers hebben aangespannen. Zij willen voorkomen dat in geval van een opstart van de raffinaderij de luchtverontreiniging benedenwinds het Schottegat opnieuw een aanvaardbaar niveau overschrijdt. De zaak kwam gisterochtend voor. De rechter spreekt woensdag 20 juli het vonnis uit.
De regeling is geen eindproduct, stelt advocaat Blom namens het Land. ,,De keuze voor een ministeriële regeling met algemene werking om de grenswaarden van zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) te reguleren, is ontstaan onder druk van het vonnis in eerste aanleg, waarin het Land één jaar de tijd kreeg om die normen tot stand te brengen. In dat jaar sloeg de coronapandemie toe.” Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur moest in 2020 en 2021 alle aandacht aan de gevolgen van Covid-19 geven en het lukte niet om in het korte tijdsbestek een formele wetgeving vast te stellen. Door aan te haken op bestaande wetgeving, de Landsverordening openbare orde, kon het rechterlijk vonnis toch worden nagekomen. Want in die wet is bepaald dat een vergunning nodig is voor ‘bezigheden die geluid of stank veroorzaken voor de omgeving’, aldus Blom. Maar dat is dus een tijdelijke oplossing.

‘Binnen de normen’
Het ontwerp voor de nieuwe milieuwet ‘bevat een geheel nieuwe regeling voor milieu op Curaçao’. Advocaat Blom: ,,De wet omvat meer dan de Hinderverordening, zoals een arsenaal aan handhavingsmogelijkheden en een reeks (procedure)bepalingen over de milieueffectrapportage.” In de ontwerp-Landsverordening algemeen milieubeheer Curaçao krijgen luchtkwaliteitsnormen afzonderlijk aandacht. De grenswaarden zullen worden opgenomen in een later vast te stellen landsbesluit. ,,De nieuwe wetgeving zal een breder toepassingsbereik hebben dan zwaveldioxide en fijnstof.” In afwachting van de wetgeving is de Regeling welstandscriteria voor luchtkwaliteit een rechtsgeldige en deugdelijke oplossing, aldus het standpunt van het Land Curaçao.
De stichting Foundation Clean Air Everywhere en de 41 inwoners hebben geen vertrouwen in de regeling die de overheid nu hanteert, terwijl het Land Curaçao in een eerdere rechtszaak is veroordeeld om ‘ervoor te zorgen dat vanaf 1 september 2020 ter plaatse van het meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM)’. Dat zou moeten gebeuren op basis van ‘door het Land vast te stellen alternatieve normen’. Dat vonnis werd op 1 juni 2021 in hoger beroep bevestigd. In zijn pleitaantekeningen haakt advocaat Bokkes van Triple A Attorneys, die de stichting en burgers in deze zaak bijstaat, nog eens in op de uitspraak in het hoger beroep, waarin de rechter over de regeling stelt dat ‘nu de wetgever hier niet aan te pas is gekomen, er een kans bestaat dat de regeling wordt ingetrokken door een opvolgend minister of dat de regelgeving anderszins wordt teruggedraaid’. Het is zaak dat er zo snel mogelijkheid duidelijkheid komt en garanties kunnen worden gegeven dat de normen werkelijk worden gehandhaafd. Want er zijn intensieve onderhandelingen gaan met de beoogde voorkeurskandidaat voor de exploitatie van de raffinaderij. Via de media is naar buiten gebracht dat het streven is om uiterlijk 1 september tot een akkoord te komen. ,,Een bodemprocedure in eerste aanleg kan jaren duren”, schrijft advocaat Bokkes. ,,Die tijd is er eenvoudigweg niet.” Daarmee is het spoedeisend belang en een kort geding gerechtvaardigd. Bovendien lijkt het niet realistisch dat de aangekondigde milieuwetgeving ‘daadwerkelijk voor 1 september 2022, althans op korte termijn’ van kracht is. Advocaat Bokkes constateert dat het ontwerp nog bij de Raad van Ministers ligt en dus nog een lange weg te gaan heeft, onder andere via de Raad van Advies en de Staten. Het is niet duidelijk of de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) het wetsvoorstel heeft ontvangen. Bokkes: ,,Het lijkt erop dat er na 21 maart 2021 niets meer is gebeurd.” Clean Air Everywhere is niet tegen de opening van de raffinaderij. ,,De raffinaderij mag draaien, maar dat moet gebeuren volgens de gestelde normen”, zei Gert Mulder, voorzitter van de zitting, gisteren direct na de zitting.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).