Al het nieuws

Ex-studenten vragen onvoldoende draagkrachtmeting aan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de 7.150 Curaçaose studenten die een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Nederland hebben, heeft 70 procent een betalingsachterstand.

DUODe situatie wordt nog zorgelijker omdat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in Nederland heeft bekendgemaakt dat de renteloze lening vanaf komend studiejaar een lening met rente wordt. Deze cijfers zijn afkomstig van parlementariër Giselle Mc William (MAN) die hierover vragen stelt aan Onderwijsminister Sithree van Heydoorn (MFK). Mc William: ,,De rente die studenten moeten gaan betalen, is 1,5 tot 2 procent. Volgens DUO is de gemiddelde schuld van een Curaçaose student 30.000 euro, zo’n 60.000 gulden. Als hierover rente moet worden betaald, komt daar 900 tot 1.200 gulden jaarlijks bij. De studenten kunnen dit niet betalen.”
Tijdens het Onderwijs Vierlandenoverleg van 10 en 11 maart bleek dat slechts 31 procent van de studenten gebruikmaakt van de draagkrachtberekening. ,,Bij een draagkrachtberekening wordt gekeken naar het inkomen van de oud-student en op basis daarvan wordt de hoogte van het terugbetaalbedrag bepaald. Dit kan ook nul zijn”, zo blijkt uit een rapportage van het vierlandenoverleg die de minister naar de Staten stuurde. Een draagkrachtberekening moet worden aangevraagd. Dit gebeurt te weinig ‘ondanks de inspanningen van DUO om dit onder de aandacht te brengen’.
In het rapport van de minister staat ook dat debiteuren die op Curaçao, Aruba of Sint Maarten wonen vaak een hogere studieschuld en een grotere betalingsachterstand hebben dan Europees-Nederlandse ex-studenten.
Uit de rapportage van de minister blijkt nog dat er in september 2021 een werkgroep studiefinanciering voor het eerst bij elkaar gekomen is. ,,Tijdens deze bijeenkomst is een probleemanalyse gedeeld en is geconstateerd dat alle landen graag samenwerken om hier een oplossing voor te vinden. Daarvoor wordt gekeken naar het automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen de landen, zodat automatisch een draagkrachtberekening kan worden gedaan. In een tweede bijeenkomst is nader ingegaan op de lokale wetgeving en is daarnaast stilgestaan bij de consensusrijkswet op het gebied van gegevensuitwisseling. Die laatste lijkt goede mogelijkheden te bieden en zal verder worden verkend. Gezien de doorlooptijd van de Rijkswet (minimaal twee jaar) zal parallel ook gekeken worden naar mogelijkheden om in de tussentijd al iets te doen voor het vergemakkelijken van het aanvragen van een draagkrachtberekening door automatische uitwisseling”, zo wordt nog verder opgetekend in de rapportage.
In de Tweede Kamer heeft Jorien Wuite (D66) vragen hierover gesteld. Op Curaçao vraagt de MAN aandacht voor dit probleem.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).