Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In vervolg op de publicatie zaterdag door het Antilliaans Dagblad bevestigt voormalig PNP-minister Rutsel Martha dat hij optreedt voor de Braziliaan Roberto Viana, die nu plotseling laat weten ‘nooit partner te zijn geweest van Corc’.

strijdislaEen brief aan de hoofdredactie - om ‘misleidende informatie’ recht te trekken - is vooral bedoeld om zichzelf aan te prijzen als de meest geschikte kandidaat voor de overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij.
,,We hebben de geldmiddelen, de ruwe olie, een technisch team van wereldklasse met ervaring op het gebied van raffinage, nutsvoorzieningen en logistiek, naast het hebben van een koper van ruwe olieproducten”, schrijft Martha, die ondertekent als ‘senior member of the Leadership Team’ en tevens als ‘legal representative of GIK Refineria bv’. GIK staat voor Grupo Internashonal Kòrsou. Deze laatste is kennelijk de vennootschap die een bod heeft uitgebracht om de nieuwe operator van de raffinaderij te worden, maar GIK Refineria is nog ‘in oprichting’ en staat nog niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
Martha, die na de verkiezingen van maart vorig jaar door toen nog kandidaat-premier Gilmar Pisas (MFK) samen met de advocaat Chester Peterson naar voren werd geschoven als informateur - en goede contacten had/heeft binnen de regeringscoalitie - zet de groep-Viana neer als dé ideale kandidaat.
Sinds mei 2021 (vorig jaar dus) is hij naar eigen zeggen een vooraanstaand lid van deze groep. ,,En we hebben inderdaad bij verschillende gelegenheden aan zowel de regering van Curaçao als aan RdK (overheids-nv Refineria di Kòrsou) bewijs geleverd over de vereiste financiën te beschikken.” Dat heet ‘proof of funds’. Tijdelijk RdK-directeur Patrick Newton verklaarde vorige week dat in eerste instantie minimaal 500 miljoen dollar is vereist.
,,Voorts is onze groep tot in alle details gescreend door RdK’s Steering Committee (doelend op de headhunting commissie, red.), en hebben we volledig voldaan aan de gevraagde documenten en informatie”, vervolgt Martha de brief aan de redactie.
Hij geeft aan dat de ministerraad en RdK feitelijk niet om de groep-Viana heen kunnen, want: ,,Wij hebben het commitment en de verplichting om te voldoen aan alle milieu- en sociale verantwoordelijkheden in het geval ons voorstel als beste uit de bus komt, waar we op vertrouwen dat dit het geval zal zijn, altijd conform de wet- en regelgeving van Curaçao.”
Terwijl RdK-topman Newton en ook de Isla-bonden zelf er ernstig rekening mee houden dat bij de herstart van de raffinaderij - waarbij volgens RdK rekening wordt gehouden met 800 directe werknemers en 2.000 indirecte krachten werkzaam voor onderaannemers - buitenlands personeel nodig zal zijn, stelt Martha namens GIK Refineria ‘vanaf dag één uitsluitend 100 procent lokaal talent aan te nemen’ alsmede een nieuwe generatie van Curaçao op te leiden door middel van een on-the-job-trainingprogramma van wereldniveau.
In dat verband verzoekt Martha de krant om ‘bovengenoemde punten op te helderen’. Bovenaan het lijstje staat dat Roberto Viana ‘nooit partner was van Corc’. Het Antilliaans Dagblad berichtte zaterdag maar ook vele keren daarvoor dat de lokale groep Curaçao Oil Refinery Complex (Corc), die eerder werd geselecteerd als ‘preferred bidder’ voor de overname van Isla, met Viana als partner in zee was gegaan omdat hij zowel toevoer van ruwe olie als financiering in het vooruitzicht had gesteld. Niet als partner dus in de zin van aandeelhouder, maar als zakenpartner. Echter, Viana kon zijn belofte niet waarmaken en gaf op zeker moment niet thuis, waardoor Corc noodgedwongen op zoek moest naar alternatieven.
Nu stelt Martha dat Viana al sinds 2018 met een groep Braziliaans bedrijven bezig is om operator te worden van de Curaçaose raffinaderij. ,,En het is onjuist dat de gelden niet beschikbaar waren om dit streven waar te maken; in tegendeel, de gelden waren en zijn er al sinds 2018.”
Martha zegt zélf vorig jaar ‘aan de onderhandelingen te hebben meegedaan’ en dat het ‘Corc was die besloot niet samen te werken met de Brazilianen omdat verwacht werd de gelden uit andere bron te ontvangen, die echter nooit werden geleverd’.
Viana wordt door de voormalig minister van Justitie en daarvoor Gevolmachtigde minister in Brussel omschreven als een ‘strateeg die structurering van complexe projecten aanstuurt’ en de architect van businessmodellen door partijen bij elkaar te brengen; zoals investeerders, kopers, verkopers, gespecialiseerde diensten en leveranciers van technologie.
Op deze manier heeft Martha als ‘senior member’ van de Viana-groep zichzelf aangeprezen als de meest geschikte kandidaat. Deze krant berichtte zaterdag dat de (verdeelde) raad van commissarissen (RvC) van RdK de ministerraad zou hebben laten weten een voorkeur te hebben voor deze groep rond Viana (die zichzelf nu etaleert als GIK Refineria bv), terwijl de speciale headhuntingcommissie ofwel Steering Committee de groep van Luis Giusti (Venezolaan woonachtig in de Verenigde Staten) bovenaan het lijstje van drie kandidaten heeft gezet. Giusti opereert vanuit Socap Corporation.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.