Al het nieuws

Nieuwe president: Wil en verplichting elkander bij te staan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De manchetknopen van de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Mauritsz de Kort - staan volgens scheidend Hofpresident Eunice Saleh symbool voor verbinding.

verbindenSaleh: ,,Net zoals de manchetknoop tot doel heeft verbinding te brengen tussen manchetten van een overhemd, gebruikt Mauritsz de Kort als verbinder, de symboliek van zijn manchetknopen om verbinding te zoeken met zijn gesprekspartners.” Want, wat weinigen weten, zo verklapte Saleh woensdag tijdens de overdracht: ,,Mauritsz de Kort communiceert niet alleen via woord en geschrift, maar ook via zijn manchetknopen. In zijn indrukwekkende verzameling, naar ik mij heb laten vertellen, groter dan die van menig liefhebber, bevinden zich manchetknopen voor allerlei gelegenheden. Zo heeft hij een paar waar op de ene ‘guilty’ en op de andere ‘not guilty’ staat. Naar gelang de gelegenheid past hij zijn manchetknopen aan.”
De scheidend Hofpresident prijst zijn ‘ijzersterke’ communicatieve vaardigheden, scherp oog voor de maatschappelijke rol van het Hof en het belang van verbinding tussen de landen. En met zijn werkzaamheden op alle zes de Nederlands-Caribische eilanden, en dus zijn ervaring in al deze jurisdicties van het Hof, doet hij ‘de lange naam van het Hof volledig eer aan’.
Ook De Kort refereerde bij zijn installatie naar zijn kennis over alle eilanden en geeft aan dat die allemaal een andere cultuur hebben. Vandaar ook het thema van het afscheid en de installatie: ‘Law and culture’. En, zo stelt De Kort over de culturen op de verschillende eilanden: ,,Omdat de culturen en verkeersopvattingen op elk van onze eilanden nog weer afwijken, ligt er een verantwoordelijkheid op het Hof om voor wat betreft de rechtspraak de zes eilanden aan elkaar te binden en met elkaar te verbinden, want zodoende wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan de gemeenschappelijkheid van het Hof. Ik zie het dan ook als een taak om die verbinding te (blijven) maken en om aan die gemeenschappelijkheid te (blijven) werken. Voor de gemeenschappelijkheid van de Hof-vestigingen geldt ook, en dan in iets andere bewoordingen dan koningin Juliana: ‘Steunend op eigen kracht, maar met de wil en de verplichting om elkander bij te staan’.”
En niet alleen moet de interne verbinding behouden blijven, ook extern is dit nodig. De Kort hierover: ,,Om de kwaliteit van het werk, ketenbreed, en de processen te kunnen waarborgen, is de steun van de regeringen en van de Staten van onze landen als (mede-)wetgevers onmisbaar. Ik noem bij wijze van voorbeeld een aantal wetgevingsproducten dat toe is aan herziening en implementatie: het Caribische Wetboek van Strafvordering, de landsverordeningen betreffende de advocatuur in alle vier landen en de deurwaardersverordening van Sint Maarten.” Ook wereldwijd zoekt het Hof verbinding door zich aan te sluiten bij regionale en Europese samenwerkingsverbanden. Verder is de samenwerking belangrijk met de hogere gerechten in Nederland.
En de verbinding meent De Kort ook te kunnen maken met de bevolking. Hij werd geboren en grootgebracht op Aruba. Zijn vader overleed toen hij vier was. Zijn moeder werkte dubbele banen om de eindjes aan elkaar te knopen. En daarom groeit De Kort op met het besef dat ‘niets vanzelfsprekend is’. De nieuwe Hofpresident: ,,Ik zeg dit hier - bij deze gelegenheid - omdat ik als president een voorbeeld wil en moet zijn. Ik wil een voorbeeld zijn voor de jongens en meisjes die nu op school zijn op onze eilanden, ongeacht van welke bario ze komen: maak er wat van, doe goed je best en pak je kansen voor een goede scholing en vorming. En voor de vaders en moeders, opa’s en oma’s, tantes en ooms en in voorkomend geval ook voogden voor wie de opvoeding soms een uitdaging is: koester je kind, bescherm het, stimuleer het op school en ‘one day they will make you proud’.”
Uit de rede van Saleh valt nog op te maken dat De Kort de 25ste president van het Hof is. En dat haar oog al snel op hem als haar opvolger viel: ,,Ik kan u verklappen dat al in 2011, toen Mauritsz de Kort net zijn raio-opleiding had voltooid en nog niet eens was benoemd tot lid van het Hof, met hem is gesproken over een mogelijk presidentschap. We zagen dus toen al in hem een potentiële kandidaat. Om te spreken met de winnende carnavalstumba van 2013: ‘Nos ta tin wowo riba bo’.”
Saleh is sinds januari 2022 weer fulltime bezig met het rechtsprekende werk ‘dat ik altijd met zoveel plezier heb gedaan’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.