Al het nieuws

RdK houdt kaken stijf op elkaar en geeft geen namen vrij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uiterlijk eind volgende week of mogelijk eerder moet duidelijk zijn welke groep wordt geselecteerd als ‘preferred bidder’ voor wat betreft de overname van de exploitatie van de Curaçaose raffinaderij, die tot eind 2019 in handen was van operator PdVSA en er sindsdien werkloos bijstaat.

F03Binnenkort preferred bidder Isla DUSHIAls het Antilliaans Dagblad directeur Patrick Newton van Refineria di Kòrsou (RdK), de overheids-nv die eigenaar is en daarmee verhuurder van de installaties bij de raffinaderij aan de rand van het Schottegat en die van de olieterminal bij Bullenbaai, benadert met vragen zegt hij:
,,Wat ik kan aangeven is dat we binnen twee weken het proces van head hunting wensen af te ronden met een formele goedkeuring van de regering voor wat betreft de preferred bidder.” En, zo voegt Newton eraan toe: ,,Daarna zullen we de onderhandelingen starten.”

De RdK-topfunctionaris geeft stellig aan ‘verder geen commentaar te geven’; ook niet op het artikel in de Èxtra van dinsdag. Deze krant heeft het nog over uiterlijk deze week dat bekend moet zijn met welke partij Curaçao verder in zee wil als gegadigde om de Isla-raffinaderij weer op te starten. En dat eind juni een contract wordt ondertekend.

Maar het meest interessante is dat het Papiamentstalige dagblad concreet de naam van ‘Socap Corporation’ noemt, als geïnteresseerde groep die het vaakst zou worden genoemd. Èxtra bericht dat de selectie van de preferred bidder vorige week al had moeten plaatsvinden en dat er berichten zijn dat er eerst begonnen zal worden met de ingebruikneming van Bullenbaai; of de raffinaderij zelf ook herstart wordt, zal de tijd nog moeten uitwijzen.

Nadat eerdere trajecten niet het gewenste resultaat opleverden, namelijk een nieuwe operator voor de eeuwoude Curaçaose raffinaderij die na het contracteinde met PdVSA al ruim 28 maanden stilstaat, werd eind 2021 de Commissie Headhunting - een Steering Committee - aangesteld. De commissie bestond uit vier leden: Herbert Mensche (voorzitter) en Ludwin Miguel, beiden voorgedragen door de regering-Pisas (MFK/PNP); en verder Arthur Gevers en Lindomar Scoop, die door RdK zijn voorgedragen. Gevers maakte eerder ook deel uit van het voormalige PMO-team, evenals de huidige RdK-directeur Newton.
De Raad van Ministers heeft destijds ingestemd met een protocol waarin de opdracht, het proces en de commissie van twee keer twee leden worden beschreven. De commissie is door RdK benoemd met instemming van de ministerraad.

Het protocol bevat op hoofdlijnen de regels en procedures waar de commissie, maar ook de regering en RdK zich aan dienen te houden bij het ‘headhunten’ van een nieuwe voorkeurskandidaat in verband met de overname van de petroleumfaciliteiten en -installaties.

Zo moet een geïnteresseerde partij - en dus ook de ‘preferred bidder’ - aantonen over voldoende ruwe olie (proof of product) en genoeg investeringskapitaal (proof of funds) te beschikken. Op deze onderdelen, of één van de twee, liep het bij eerdere pogingen stuk.
Opeenvolgende regeringen en RdK-directies hadden hun hoop gevestigd op ‘preferred bidders’ als het Chinese Guandong Zhenrong Energy (GZE), Motiva/Aramco, Klesch Group en - als laatste - de lokale CORC-ondernemerscombinatie.

Nadat RdK in opdracht van de regering-Pisas de exclusiviteitsovereenkomst met CORC verbrak, was ook even Essar/Nayara Energy in beeld. Deze groep uit India werd en wordt steevast in verband gebracht met de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft, die een groot belang heeft in Essar. Rusland is nog meer dan vóór de invasie in Oekraïne een ‘no-go’ voor het grootste deel van de wereld.

Luis Giusti, voormalig president van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, bevestigde onlangs dat hij namens een zakengroep een bod heeft uitgebracht voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij. Ook de Venezolaanse Aldea Group, aangevoerd door Luis Gallegos en Luis Alba, zou interesse hebben. Aldea onthield zich van commentaar, maar liet onlangs wel weten ‘nog mee te doen’.

Premier Gilmar Pisas (MFK) maar ook minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling beloofden bij herhaling publiekelijk dat er spoedig een oplossing komt in de vorm van een nieuwe operator. Wanneer en welke partij zeggen zij niet.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.