Al het nieuws

Deposito’s van cliënten groeien in jaar tijd met miljard

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat de MCB Groep eind 2020 het balanstotaal van 8,2 miljard gulden was gepasseerd, is eind 2021 een volgende mijlpaal bereikt, namelijk van 9,3 miljard.

MCBvlaggenDe totale activa groeiden met 1.107 miljoen (+13 procent). De belangrijkste factor hiervoor was de toename in deposito’s van cliënten met 1.008 miljoen.
Het management van de Maduro & Curiel’s Bank-Groep spreekt hier met ‘trots’ over in verband met de publicatie vandaag van de jaarcijfers van het voorgaande boekjaar. Los van de gerealiseerde winst, waarover hierna meer, is de omvang en sterke groei van activa en deposito’s een zeer opmerkelijk gegeven.
,,Voor het eerst zijn de ‘Deposito’s van cliënten’ de grens van 8 miljard gepasseerd, met een degelijke groei van 14 procent tot 8.016 miljoen.” Deposito’s zijn tegoeden en spaargelden van rekeninghouders bij de bankgroep.
,,Op alle eilanden en in elk van onze zakelijke -, particuliere - en publieke klantengroepen zijn de deposito’s toegenomen en wij zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen dat onze cliënten hebben in onze MCB Groep”, aldus de banktop onder leiding van ceo Lionel ‘Chicu’ Capriles en de directeuren Michael de Sola en Mahadeo Sebarath.
Terwijl zij dus ‘trots zijn op deze groei’, is de directie met alle medewerkers zich ook ‘zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor onze stakeholders en deposanten om deze fondsen op verantwoorde wijze te investeren’.
Het grootste deel van de deposito’s (54 procent) is gebruikt voor de financiële behoeften van lokale bedrijven en particulieren. ‘Ondanks het tweede uitdagende jaar’ in de markten, is de leningenportefeuille toegenomen met 45,9 miljoen (1 procent) tot 4,3 miljard. De ‘Leningen en voorschotten aan cliënten’ zijn vooral toegenomen door de aanzienlijke groei in de persoonlijke hypotheekleningen op alle eilanden. Het resterende deel van de deposito’s werd ‘op verantwoorde en conservatieve wijze’ belegd in ‘Beleggingen’ (1.252 miljoen) en in ‘Liquide middelen en tegoeden bij banken’ (voor 3.545 miljoen).
Dan nu naar de resultaten van de grootste bank van de Dutch Caribbean: de in 2021 gerealiseerde nettowinst na belastingen bedraagt 112,9 miljoen (was 83,4 miljoen over 2020). Met de fiscus rekent MCB Groep dit jaar 22,6 miljoen af.
De MCB Groep bestaat uit vijftien vennootschappen die lokale en internationale activiteiten ontplooien op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk met kantoren en filialen op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en een geldautomaat op Saba.
Het rendement is behaald over een eigen vermogen dat voor het eerst in het 105-jarig bestaan van de bank meer dan een miljard bedraagt; met een groei van 12 procent bereikte de ‘equity’ ruim 1,1 miljard, namelijk 1.119,9 miljoen (was twaalf maanden eerder nog 999,9 miljoen).
,,Behalve de jaarlijkse ingehouden winsten, is deze sterke en solide vermogenspositie ook het resultaat van het voorschrift van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) om geen dividenden uit te keren in 2020 en 2021”, licht de directie toe.

Daling rente-inkomsten
De netto rente-inkomsten daalden vorig jaar tot 255,1 miljoen (was 271,7 miljoen). Nog meer dan in 2020 was er ‘een extreem lage USD-rente-omgeving van nauwelijks 0 procent’, aldus de toelichting, waardoor de rente-inkomsten uit deze bronnen (US-schatkistpapier en tegoeden bij correspondentbanken) flink is gedaald met 41 procent. ,,Vanwege de huidige hoge inflatie, verwachten wij dat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) de rentetarieven in 2022 geleidelijk zal doen stijgen.”
Aan de andere kant hadden de toegenomen lokale economische activiteiten en de toename van internationale transacties, met name in de tweede helft van het jaar, tot gevolg dat de netto baten van commissie en bankfees stegen met 7,7 miljoen tot 117,2 miljoen. Ook de inkomsten uit valutatransacties zijn gegroeid met 5,8 miljoen tot 47 miljoen.
Belangrijke factor voor de verbetering van het resultaat was de flinke afname in ‘Kosten van kredietverliezen op financiële activa en voorwaardelijke verplichtingen’ met 77,6 miljoen ofwel 89 procent. ,,De betere economische omstandigheden, de verwachtingen van het management en de goede gezondheid van onze cliënten en daarmee verbonden kwaliteit van onze kredietportefeuille, zorgden voor deze afname in ‘Kosten van kredietverliezen’.”
De stijging in ‘Salarissen en andere personeelskosten’ met 22,3 miljoen tot 168,8 miljoen was te danken aan maatregelen genomen in 2020 en 2021, waarbij er in het eerste coronajaar een eenmalige grote afname plaatsvond van 64 miljoen in de voorziening voor premies ziektekosten na pensionering.
De herstructureringen (lees: afname van het personeelsbestand) in de afgelopen twee jaar zorgden voor een structurele afname van de salarissen en directe voordelen met 8 procent. Het aantal werknemers is gedurende het jaar verder afgenomen met 62 personen. Op 31 december 2021 had de MCB Groep 1.288 werknemers in dienst, tegen 1.350 een jaar eerder.
Maduro & Curiel’s Bank nv op Curaçao kent de volgende commissarissen: Islay McGlynn (voorzitter), Anya Schnoor, Jacqueline Curiel, James McPhedran, Jose Alvares Correa, Reshard Mohammed, Sarah Padrelin, Frank Kunneman, Herbert van der Woude, Jessica Russel-Lucasius en Rene Moreno.
De jaarcijfers werden gecontroleerd door de accountants van Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean op Curaçao.

  • MCB en covidpandemie
  • Leningen

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).