Al het nieuws

J&M Egg’s Farm Moderno: Opvoeren duurt acht maanden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechtszaak van buurtbewoners tegen de overlast van kippenfarm Moderno en de onzekerheid die dit lange tijd voor het bedrijf met zich meebracht, is er de reden van dat er momenteel een tekort aan eieren is.

kippenfarmAldus J&M Egg’s Farm Moderno, dat er meteen aan toevoegt dat de prijs voor eieren omhoog moet om nog rendabel te kunnen draaien. Er zijn voor consumenten minder eieren beschikbaar op het eiland. Volgens Moderno komt dat door de rechtsprocedure die is gevoerd tegen de kippenfarm.
Hierdoor verkeerde het bedrijf lange tijd in onzekerheid over de toekomst en zijn de oude kippen niet tijdig vervangen door jonkies. ,,En dat heeft tot gevolg dat we vandaag te kampen hebben met kippen die minder eieren leggen”, aldus een woordvoerder.
Eind juni 2021 sprak het gerecht het vonnis uit dat in het nadeel was van Moderno. Na ruim elf jaar overlast van stank en vliegen haalden de bewoners van Sunset Heights en Sun Valley bij de rechter hun gelijk tegen J&M Egg’s Farm, dat enkele honderden meters ten oosten van deze wijken een groot pluimveebedrijf houdt.
Het gerecht noemde de door Moderno veroorzaakte hinder ‘onrechtmatig ten opzichte van de bewoners’. Van de kippenfarm had mogen worden verwacht dat deze zijn bedrijfsvoering zou aanpassen aan de vergunningsvoorschriften. Dat heeft Moderno (bewust) niet gedaan."
Echter - tot verbazing van velen - werd een paar maanden later door minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de hindervergunning, die twee jaar eerder na veel en jarenlang getouwtrek voor de kippenfarm van kracht werd, ‘per direct’ ingetrokken.
De intrekking gebeurde op verzoek van het bedrijf zelf. Door de bewindsvrouw werd gewezen op het algemeen belang, waaronder de continuïteit van de productie van voldoende eieren om te voorzien in de consumptie op het eiland, zonder dat eieren verplicht geïmporteerd moeten worden.
Sindsdien ziet Moderno naar eigen zeggen weer licht aan de horizon. Het herstel duurt echter lang en dat betekent dat er de komende maanden schaarste aan eieren voor de consument kan bestaan.
De uitleg is als volgt: als kuikens uit het buitenland worden besteld, duurt het doorgaans drie tot vier maanden voordat die op het eiland arriveren. Dan zijn er vijf maanden nodig voordat deze kuikens eieren leggen. Al met al neemt het proces dus zo’n acht maanden in beslag.
Overigens vindt Moderno dat de prijs voor eieren omhoog moet. Want - het verhaal is langzamerhand bekend - de productiekosten zijn ook gestegen, waaronder de uitgaven voor voedsel aan de kippen. Dat is wereldwijd het geval.
De kippenfarm wil daarom op korte termijn het gesprek aangaan met minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling (MEO) over prijsverhoging. Eieren maken deel uit van de zogeheten ‘makutu básiko’ (de door de overheid vastgestelde mand met voedselbasisbehoeften) en zijn daarmee aan bepaalde maximumtarieven gebonden.

8.000 Liter mest per dag
Zonder (hinder)vergunning, die eerder half 2019 door het ministerie van GMN was verleend, is het de vraag of de farm zich houdt aan de voorschriften en het vonnis waarin Moderno gedwongen werd maatregelen te treffen, mede gebaseerd op de hindervergunning.
In het vonnis werd het de kippenfarm ‘verboden’ om - vanaf drie maanden na het vonnis - dierlijk en/of organisch materiaal, waaronder kippenmest, te storten op zijn bedrijfsterrein. Moderno werd veroordeeld om de kippenmest vanaf dan dagelijks te verwijderen uit de stallen en, in afwachting van de afvoer ervan, op te slaan in een gesloten of afgedekte betonnen bak of container met vloeistofkerende of vloeistofdichte vloer waaruit geen mestwater mag lekken; en de mest dagelijks af te voeren naar een door de overheid aangewezen plek.
Zover kwam het niet; het was de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zelf die door intrekking van de vergunning, die vanaf dat moment niet meer van toepassing is, er een streep door trok. Al in 2013 was door de inspectie van GMN een verband geconstateerd tussen de stank in Sunset Heights en de kippenmest van Moderno.
In de (ingetrokken) vergunning wordt het maximumaantal van 80.000 kippen genoemd. Ter zitting verklaarde directeur Barreto de Andrade dat het er inmiddels 100.000 zijn. Die produceren per dag ongeveer 8.000 liter mest.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).