Al het nieuws

  • Vehikel door ‘Mister Wilshire’ gebruikt voor witwassen in Campo;

  • Verplichting tot betaling van 14,2 miljoen aan Land Curaçao


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De officier van justitie heeft notaris Steenbaar verzocht om - in het kader van een ontnemingszaak - over te gaan tot executoriale verkoop van de in beslag genomen onroerende zaken van Wilshire Advisors Ltd.


campoZo wordt tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd, hoewel de autoriteiten liever hadden dat het nog niet in de publiciteit was gekomen. De naam van deze in Tortola op de Britse Maagdeneilanden (BVI) gevestigde company houdt verband met ‘De Nederlandse groep’, waaronder Robert de Groot, alias ‘De Burgemeester van Campo’ of ‘Mister Wilshire’, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn met drugs verkregen inkomsten eind jaren negentig, begin 2000 heeft witgewassen in het openluchtbordeel Campo Alegre. Het betreft de zogenoemde Tartaros-zaak. Via het bedrijf Wilshire Advisors is destijds een bedrag van circa 4 miljoen gulden in de verbouwing van Campo gestoken.
In de jongste editie van de online Landscourant van het Land Curaçao staan twee aankondigingen van de deurwaarder bij het gerecht op Curaçao die te maken hebben met Wilshire. Notaris Esther Steenbaar zegt desgevraagd: ,,Het enige wat ik kan bevestigen is dat de deurwaarder op verzoek van de OvJ Wilshire heeft aangezegd dat ik ben aangewezen als notaris belast met de executoriale verkoop.”
De zaak gaat al een hele tijd terug, namelijk tot januari 2013 en zelf ruim daarvóór. Verwezen wordt naar een zogeheten ‘extractvonnis’ van begin 2013. Het vonnis is aan Wilshire Advisors - ‘zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders’ - betekend. Aldus de deurwaarder.
Het extractvonnis is van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ná het arrest van de Hoge Raad gewezen op 8 januari 2013. Daarin wordt het ‘bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat’ vastgesteld op bijna 14,2 miljoen gulden.
,,Legt veroordeelde de verplichting op tot betaling van 14.195.000 gulden aan het Land de Nederlandse Antillen of de rechtsopvolger daarvan ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel”, luidt het extractvonnis van 18 februari 2013. Daarin wordt terugverwezen naar de (eerste) uitspraak van 20 november 2008.
In de tweede openbare aankondiging van de gerechtsdeurwaarder in verband met Wilshire wordt namens het OM ‘aangezegd dat als notaris, belast met de executoriale verkoop van de aldus in beslag genomen onroerende zaken, wordt aangewezen mr. E. Steenbaar’.
Terug in de tijd: ‘De Nederlandse groep’, waaronder hoofdverdachte De Groot - ook en misschien zelfs beter bekend dus als ‘De Burgemeester van Campo’ of ‘Mister Wilshire’ - had volgens het OM niet alleen zijn met drugs verkregen inkomsten witgewassen in Campo Alegre, maar - zo bleek uit het requisitoir - met zwart geld was destijds ook het Plaza Hotel gekocht, het motorschip ‘Seamaster’ aangekocht en verbouwd, Baya Beach verkregen alsmede aankoop en verkoop gedaan van onroerend goed in Jan Sofat.
Het onderzoek in de zogenoemde Tartaros-zaak startte al in 2008. Dat het onderzoek zo lang duurde, kwam doordat er ‘ingenieuze en ondoorzichtige constructies van rechtspersonen in binnen- en buitenland waren opgezet’. Er werden stukken geantedateerd en zelfs onder ede onjuiste verklaringen afgelegd tegenover een (civiele) rechter. ,,Om dat te ontrafelen is veel en langdurig onderzoek nodig geweest. Maar uiteindelijk is het wel gelukt”, zo stelde het OM in 2016 vast.
Daarnaast is het zo dat De Groot gedurende dit onderzoek veroordeeld werd op Curaçao in een zedenzaak en vast kwam te zitten in wat toen nog de Bon Futuro-gevangenis heette te Koraal Specht.
Na zijn detentie heeft het OM de advocaat van zowel De Groot als zijn compagnon Bart Verhage aangegeven het tweetal te willen dagvaarden. De verdediging heeft toen mondeling gemeld ook de mogelijkheden te willen verkennen bij het parket officier van justitie (OvJ) voor een eventuele buitengerechtelijke afdoening.
In het geval van Verhage heeft dit ook plaatsgevonden en is voor het eerst in de Curaçaose geschiedenis, in juni 2015, een schikking getroffen waarbij het totale bedrag waarop beslag was gelegd op zijn rekening in het buitenland, is gestort in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds.
Toen al overwoog het OM in de zaak tegen De Groot ontneming van vele miljoenen. Er werden op dat moment bedragen van tussen de 8 en 18 miljoen gulden genoemd. Verder lag en ligt er (vermoedelijk) nog beslag op verschillende rekeningen en goederen.
Aangevoerd werd dat De Groot, deel uitmakend van een crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal geld heeft witgewassen in onroerend goed. Er is voor vele miljoenen geld uit de onderwereld geïnvesteerd in de legale bovenwereld. De Groot heeft in dat alles een leidende rol gespeeld en misbruik gemaakt van het financiële circuit op Curaçao en daarbuiten.
Onlangs nog berichtte deze krant in verband met nieuwe publicaties over het door de overheid gedoogde openluchtbordeel en de in juni 2020 failliet verklaarde Rectour Corporation nv (met Campo Alegre Resort als handelsnaam), dat gezocht zou worden naar de meest gewenste aanpak om op een transparante en minimaal risicodragende wijze tot voldoening te komen van de justitieel opgelegde boete van 14,9 miljoen gulden op Wilshire Advisors Ltd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).