Al het nieuws

Vicepremier: Premier kan niet voor Staten spreken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) zegt niet geweten te hebben van de brief die premier Gilmar Pisas (MFK) onlangs naar staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) stuurde.

pisaslarmonie,,Hij heeft dat alleen gedaan, zonder overleg in de ministerraad en met ons als coalitiepartner. De brief is ook niet vanuit Curaçao gestuurd maar toen hij in het buitenland was”, aldus Larmonie-Cecilia in een vraaggesprek op TVDirect.
Hij heeft in de brief de zeven pijnpunten genoemd die onlangs nog tussen Larmonie-Cecilia, Pisas en Van Huffelen besproken waren in Nederland. In die zin kan de PNP-minister zich wel vinden in de inhoud. ,,Toen is afgesproken dat er een kleine werkgroep gevormd zou worden met leden van Curaçao en Nederland om na te gaan hoe met deze punten om te gaan. En dit proces loopt”, zo legt de vicepremier nader uit.
Zij betreurt het dat ze over de brief in de pers heeft moeten lezen en vindt het ook niet op zijn plaats dat Pisas namens de Statenleden spreekt. ,,Zo gaan de dingen door elkaar lopen”, aldus Larmonie-Cecilia. Tegelijkertijd geeft ze aan de kwestie al uitgepraat te hebben met de premier. ,,We hebben nog eens goed afgesproken dat als je in een coalitie samen optrekt, dit soort kwesties eerst intern en onderling besproken moeten worden.”