Al het nieuws

Overheidslaboratorium spreekt van ‘zeer uitdagende tijden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ADC-directeur Liane Virginia-Cova is niet te spreken over wat zij noemt de ‘eenzijdige staking’ georkestreerd door vakbond Abvo.

ADCDe directie van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) werd niet eens door Abvo geïnformeerd over de motieven waarom de bond heeft besloten het personeel op te roepen tot de werkonderbreking.
,,Ik heb pas heel laat en via de media moeten horen dat de Abvo stelt dat sprake zou zijn van een al veel langer lopend conflict. Dat is volstrekt onjuist”, zegt ze desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad.
Het ADC-management pas op de hoogte stellen nadat de stakingsacties al gaande waren, is volgens Virginia-Cova ‘ongekend’ en niet de manier waarop partijen met elkaar behoren om te gaan. Ze noemt de aanpak van het Abvo-bestuur dan ook ‘onacceptabel’.
Abvo-voorman Kenneth Bremer zegt begin deze week een ‘informatieve bijeenkomst’ voor ADC-personeel bij het vakbondskantoor te hebben gehouden. Daarbij kwamen diverse ‘pijnpunten’ aan bod. Waaronder de ‘beoordeling’ die al langer zou uitblijven, waardoor ook bepaalde uitbetalingen op zich zouden laten wachten, terwijl ADC met de covidpandemie veel extra zou hebben verdiend. Ook wil Abvo het overleg over de cao hervatten en stelde zelfs een ultimatum dat gistermiddag verliep.
Overheids-nv ADC, een belangrijke leverancier van laboratoriumdiensten aan het algemeen ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC), maakt volgens de directie ‘zeer uitdagende tijden’ door en onrust op de werkvloer is wel het laatste wat de organisatie kan gebruiken. Vooral als onduidelijk is waarom er actie, zoals vergaderen onder werktijd, wordt gevoerd.
Abvo wijst op de zogenaamde cao-onderhandelingen. Maar tussen de ADC-directie en de vakbond wordt niet onderhandeld over een cao, zegt Virginia-Cova. Van een staking en het heropstarten van onderhandelingen ‘kan dan ook geen sprake zijn’. ADC heeft naar eigen zeggen Abvo bij herhaling uitgenodigd, maar daar heeft de bond nog altijd niet op gereageerd. ,,Ik heb ze nu opnieuw uitgenodigd; voor 1 april.”
Een ander punt betreft de beoordeling en de kwestie van 12,5 procent inkorting in verband met de afspraken van de regering van Curaçao met Nederland over de liquiditeitssteun. Daar is nu een wetsontwerp van het kabinet aan de Staten over de bezoldiging van topfunctionarissen bijgekomen, waar die 12,5 procent deel van uitmaakt.
,,We hadden een compromis bereikt, weliswaar mondeling, maar nu wenst Abvo zich er niet aan te houden”, aldus de bedrijfsleiding. ,,ADC moet natuurlijk wel rekening houden met allerlei belangen.” Intern is al gewerkt aan de beoordeling en verwerking in de salarissen van volgende maand. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de nieuwe wet en eventuele correctie met terugwerkende kracht.
Als de bond zich had laten informeren, dan waren werkonderbrekingen niet nodig geweest. Werknemers die wegblijven vanwege de acties moeten er rekening mee houden dat hun loon niet zal worden doorbetaald.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).