Al het nieuws

  • Explosieve stijging brandstofprijs zoveel mogelijk voorkomen 
  • Werkgroep aan de slag met wetswijzigingen en calculaties

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De schakels in de omzetbelasting (ob) elimineren. Dat is één van de voorstellen om de enorme prijsstijging van benzine en diesel proberen zoveel mogelijk terug te dringen.

F00Sleutelen aan accijns,,Als dit wordt bewerkstelligd, zullen de leveranciers van benzine de mogelijkheid hebben om de door hen aan Curoil betaalde omzetbelasting te verrekenen met omzetbelasting die zij van de consument ontvangen”, aldus een gezamenlijke persverklaring gisteravond van de ministeries van Financiën en van Economische Ontwikkeling.

,,Er is ook voorgesteld om de nodige berekeningen te maken om de mogelijkheden tot het verlagen van de accijnzen op benzine te bepalen.” Volgens de bestaande begroting zal een verrekeningsysteem met betrekking tot benzine wel een effect hebben op opbrengsten van de overheid en daarmee op de uitvoering van de begroting.

In dit kader moet nog worden gekwantificeerd wat de gevolgen precies zullen zijn. Een werkgroep gaat ermee aan de slag. Zo is gisteren besloten. Vooruitlopend op de prijsstijging van benzine in april aanstaande, hebben minister Javier Silvania (MFK) van Financiën en minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling een brainstormsessie georganiseerd om na te denken over de mogelijkheden om een explosieve prijstoename zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van Bureau Telecommunicatie en Post, de Sector Fiscale Zaken, overheids-nv Curoil, Stichting Belastingaccountantsbureau (Sbab) alsmede ambtenaren van beide ministeries.
,,Gezien de wereldwijde ontwikkelingen wordt een drastische stijging verwacht in de prijzen van benzine, die ook een impact zal hebben op de inwoners van Curaçao. Zowel de regering als de Statenleden vinden een dergelijke prijsstijging niet wenselijk.”

De werkgroep zal werken aan relevante wetswijzigingen ter introductie van de mogelijkheid tot verrekening. Zij zullen ook de nodige calculaties maken om te bepalen hoe de mindere inkomsten voor ‘s landskas gedekt kunnen worden. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in de loop van volgende week.

De prijs die de consument aan de pomp betaalt voor een liter benzine of diesel is opgebouwd uit een tiental componenten. Meest bepalend is het bedrag waarvoor Curoil de brandstof heeft ingekocht. Deze maand is een liter benzine bijna 2,50 gulden (2,47) en een liter diesel 1,90 gulden. Maar de aankoopprijs die daarin is verrekend, is voor benzine 1,28 gulden en voor diesel 1,33 gulden. De marge voor de pomphouder is 17,5 cent.

De rest is aan de overheid gerelateerd. Aan Curoil wordt 11 cent afgedragen. De omzetbelasting voor groothandel bedraagt 12 cent en voor kleinhandel nog eens 14 cent (bij elkaar 26 cent). Ook betaalt de consument 5 cent plus 17 cent per liter aan zogeheten ‘waarborging brandstofvoorziening’. Bovendien geldt voor benzine een heffing van 41 cent aan accijnzen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).