Al het nieuws

Silvania: Luxe leventje ondanks belastingschuld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mensen met een hoge positie in het ambtenarenapparaat en de collectieve sector kregen jarenlang een voorkeuringsbehandeling bij de belastingdienst. Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën spreekt van het bevoordelen van familie en vrienden.

F00 TopambtenaarDe bewindsman heeft vrijdag in een centrale commissievergadering van de Staten op indringende wijze uiteengezet wat hij heeft aangetroffen bij de Belastingdienst nadat hij op 14 juni 2021 aantrad als minister van Financiën in de regering-Pisas.
,,Niet iedere belastingbetaler werd hetzelfde behandeld”, begint hij zijn betoog nog algemeen. Om dan direct ter zake te komen: ging het om iemand met een hoge positie bij de overheid of een bedrijf van de overheid, dan volgde een ander traject dan voor de doorsnee burger.
Silvania somt op om wie het gaat: ministers, parlementariërs, hoofden van departementen, directeuren en commissarissen van overheidsinstanties of elke andere hoge functionaris in de publieke sector. In die gevallen moest eerst groen licht worden gegeven door leidinggevenden bij de Ontvanger.
,,Zonder goedkeuring van de teamleider of het hoofd van dienst, kon een invorderaar van de Ontvanger bij geen van deze mensen belasting innen. Deze mensen doorliepen niet het normale proces van betalen dat wel van toepassing is voor elke eenvoudige burger.” Silvania noemt het een ongelooflijke ‘friends and family affair’. Met andere woorden: het bevoordelen van vrienden en familie.
De minister van Financiën gaat in zijn voordracht aan de Statenleden nog een stapje verder en spreekt daarbij heel direct tot de bevolking. ,,Pueblo (bevolking, red.), stel je dit eens voor. Onder deze vrienden waren er met een belastingschuld van miljoenen. Zij kregen een betalingsregeling van 500 of 1.000 gulden per maand en zouden dus nooit hun astronomisch hoge schuld afbetalen. Zo konden deze vrienden gemakkelijk een luxeleven leiden, met geld van de belastingen, over de rug van het volk.”
Maar dat is nog niet alles. Diezelfde topambtenaren, diezelfde ministers, Statenleden en directeuren van overheidsbedrijven die miljoenen guldens aan de fiscus verschuldigd zijn, betalen twee, misschien drie keer de 500 of 1.000 gulden van de betalingsregeling. ,,En daarna nooit meer”, zegt Silvania, die nog eens benadrukt dat het hier gaat om inkomsten die het land nodig heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. ,,Je kunt rustig zeggen dat het systeem van inning van belastingen een vorm van ‘apartheid’ was. Het was familie en vrienden versus de rest van onze bevolking.”
Dat is nu veranderd. Het kabinet-Pisas heeft orde op zaken gesteld met de introductie van ‘een inningsbeleid waarbij iedereen op dezelfde manier wordt behandeld’. Dat beleid is gepubliceerd. Silvania roept in de Staten iedereen op kennis te nemen van het nieuwe invorderingsbeleid en richt zich tot de mensen die van een klein bedrag moeten rondkomen. ,,Ma Yeye, laat niemand je wat wijs maken! Lees wat ons beleid is en weet welke rechten je hebt.”
Zoals inmiddels algemeen bekend gaat de afgelopen maanden de bezem door de Belastingdienst, onder andere op basis van de resultaten van een QuickScan onderzoek. Silvania trof bij zijn aantreden een stuurloze organisatie aan, zonder richting, zonder visie. ,,Voor Inspectie en Ontvanger waren geen doelen vastgelegd waar de hoofden verantwoordelijk voor konden worden gesteld. Hoe kun je iets bereiken, als je niet weet waar je heen gaat en wat je doel is?” Die doelen en verantwoordelijkheden staan nu wel op papier. Hoofden van dienst moeten nu elk kwartaal rapporteren. De tijd van een voorkeursbehandeling voor een kleine groep, behoort tot het verleden. ,,De hele bevolking wordt op dezelfde manier behandeld”, zegt Silvania.
De minister spreekt van haalbare, maar uitdagende doelstellingen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om het opschonen van de bestanden van de Belastingdienst. Silvania noemt enkele pijnlijke gevolgen. Iemand die al jaren geleden is overleden en nog steeds een aanslag krijgt, of bedrijven die worden aangeslagen voor periodes toen ze al niet meer bestonden.
,,Dan zijn er duizenden mensen die de belastingen volledig en op tijd hebben betaald en dat kunnen bewijzen en toch een aanmaning ontvangen. Soms staat zelfs de deurwaarder op de stoep.”
Hij is heel erg tevreden over de inzet van alle medewerkers van de Belastingdienst. Die moeten mee met alle veranderingen. ,,Het zijn deze zelfde medewerkers die nu een enorme inspanning hebben geleverd en ervoor hebben gezorgd dat we een record aan belastingen hebben binnengehaald”, zegt Silvania. ,,En dat midden in een crisis.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.