Al het nieuws

‘Overgroot deel met zeer beperkt saldo’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Girobank telt, hoewel de bank al een tijdlang in de fase van ‘afwikkeling’ verkeert, nog altijd ruim 7.000 rekeningen.

giroDat bevestigt het hoofd van de afdeling Communicatie van de Centrale Bank CBCS, Nancy Guttenberg-Van der Wal, op vragen van het Antilliaans Dagblad. Medio februari waren er nog 7.222 actieve rekeningen.
Ter vergelijking: op 20 april vorig jaar, toen tegoeden tot 1,2 miljoen gulden werden uitbetaald, waren er nog 34.585 rekeningen. Dat zijn er nu dus een stuk minder, maar voor een bank die wordt afgebouwd en daarna opgedoekt is ruim 7.000 rekeningen nog bijzonder veel.
,,Ik kan geen informatie geven over het totaaltegoed van deze rekeningen”, zegt de woordvoerder van de Centrale Bank, die al sinds de noodregeling eind 2013 belast is met het bestuur van Girobank. ,,Wel kan gezegd worden dat het overgrote deel van de openstaande rekeningen een zeer beperkt saldo heeft.”
Eind december 2020 werd de ‘gecontroleerde afwikkeling’ bekendgemaakt. Een jaar eerder, in december 2019, had de CBCS ‘vanwege de ontstane onrust met betrekking tot de Girobank’ de operaties van de bank bevroren. De Centrale Bank liet weten dat iedere klant tot een maximumbedrag van 10.000 gulden over zijn tegoeden kon beschikken. Daarmee kon, volgens de CBCS, meer dan 90 procent van de klanten over hun volledige tegoed beschikken. Dit was conform de internationale depositogarantie-standaarden.
In april 2021 werd aangekondigd dat de speciaal hiervoor opgerichte GI-RO Settlement Holding (GSH) zorgdraagt voor verdere uitkering van tegoeden aan klanten van Girobank. De opnamebeperkingen werden opgeheven tot maximaal 1,2 miljoen per klant, wel te verminderen met opeisbare schulden die een klant aan Girobank heeft.
Daarna werden met ingang van 1 augustus 2021 periodieke overschrijvingen en automatische incasso’s/opnames stopgezet; AOV-uitbetalingen werden niet langer verzorgd; overboekingen aan derden, zoals het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en de omzetbelasting, werden niet langer verzorgd; contant geld en/of cheques konden niet meer bij Girobank worden gestort; contante transacties in vreemde valuta werden niet langer verwerkt; en het filiaal te Scharloo ging dicht.
Met ingang van 1 september 2021 werden transacties die via het internetbankierenplatform van Girobank binnenkomen niet verder verwerkt en per 15 september werden de actieve pinpassen van Girobank gedeactiveerd.
Om het aanhouden van een rekening nóg verder te ontmoedigen, ging Girobank per 1 januari 2022 maandelijks 10 gulden administratiekosten in rekening brengen voor elke betaal- en/of spaarrekening met een saldo lager dan 1,2 miljoen.
,,Ondanks diverse oproepen van Girobank aan haar rekeninghouders om hun rekening te sluiten, is er nog steeds een aanzienlijk aantal rekeninghouders met geld op hun rekening. Als gevolg hiervan maakt Giro extra kosten om die gelden beschikbaar te houden voor de depositohouders”, luidde de uitleg.
Alle bankrekeningen zónder saldo zijn inmiddels gesloten. Toch telt de bank vandaag de dag nog altijd circa 7.000 rekeningen. Zo verklaart de woordvoerder van de CBCS.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.