Al het nieuws

Overleg Pisas met consul VS over degradatie op ranglijst mensenhandel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao is voor wat betreft de aanpak van mensenhandel en uitbuiting gezakt tot het laagste niveau, Tier 3. ,,Dit heeft negatieve gevolgen voor het eiland”, aldus de regering-Pisas in een persbericht.

tierTier 3-landen zijn landen waarvan de overheid niet volledig voldoet aan de minimumstandaarden en geen significante inspanningen verricht om hier alsnog aan te voldoen. Gilmar Pisas (MFK) heeft in zijn hoedanigheid als minister van Justitie daarom een onderhoud gehad met de Amerikaanse consul-generaal in Willemstad, Margareth ‘Margy’ Bond.
Doel van het gesprek was om een positie te bepalen in verband met het onlangs uitgebrachte rapport van de Verenigde Staten over dit heikele onderwerp en de Tier-3-score die Curaçao krijgt. Pisas heeft uitgelegd dat het onder meer aan financiële middelen ontbreekt om mensenhandel structureel aan te pakken. Daar heeft de pandemie ook nog een schepje bovenop gedaan.
Maar, zo is beloofd: ,,De regering zal er alles aan doen om op korte termijn hier verandering in te brengen. Er zal op Curaçao een expert op dit gebied ingeschakeld worden die op dit moment ‘liaison officer’ is, belast met ‘opsporingshandelingen middels de internationale informatie-uitwisseling’.”
Samen zal er een actieplan opgesteld worden. ,,Hierin zal worden opgenomen dat er intensiever samengewerkt gaat worden met organisaties die zich bezighouden met de aanpak van mensenhandel en zich ook ontfermen over slachtoffers hiervan. Verder zullen er cursussen georganiseerd worden om zo de kennis over deze problematiek te verhogen. Tot slot zal gewerkt worden aan het instellen van een speciaal team dat onderzoek doet naar de mensenhandel op Curaçao.”
De problematiek speelt al langer. Ook de dreiging van degradatie. In januari 2021 berichtte deze krant nog dat de aanpak van mensenhandel toen al ondermaats was, maar dat de VS een en ander door de vingers zag en Curaçao een Tier 2-score gaf. Daarmee stond Curaçao al voor het derde opeenvolgende jaar op de ‘watchlist’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Toen werd gesteld: ,,Dat zou eigenlijk de laagste Tier 3 moeten zijn, maar door het voeren van gesprekken met het Amerikaanse consulaat en het aanvragen van een vrijstelling, is dit jaar toch een Tier 2-classificatie gegeven.” Op dat moment was de waarschuwing al: ,,Indien in 2021 geen, althans onvoldoende, acties worden ondernomen, in die zin dat de aanbevelingen uit het rapport niet worden opgevolgd, zal Curaçao met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het komende jaar in de laagste Tier, te weten Tier 3, worden geplaatst. Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten.”
In het recente verslag aan het Amerikaanse Congres wordt gemeld dat de regering van Curaçao een internationale anti-mensenhandel groep heeft opgericht om de coördinatie te verbeteren en slachtoffers te beschermen. ,,Echter, de regering vervolgde mensenhandelaars niet en nam ook geen maatregelen om de mensensmokkel aan te pakken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.