Al het nieuws

Met ingebruikneming verpauperde pand Otrobanda twee vliegen in één klap

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Al in oktober 2021 heeft de stichting Kurá di Arte een verzoek gedaan bij Domeinbeheer van de overheid om het terrein met opstal van Stadshuis Kortijn in erfpacht te krijgen om, met subsidie van Monumentenfonds, het pand te kunnen restaureren.

arte,,Tot op heden kregen wij echter geen reactie, terwijl het Stadshuis staat te verpauperen en het terrein een vuilnisbelt is geworden”, zegt Omayra Leeflang, voorzitter van het cultuurcentrum.
,,Kura di Arte hoopt nog in dit jaar - waarin Willemstad 25 jaar op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat - een start te kunnen maken met een kunsteducatiecentrum in het Stadshuis Kortijn.”
Leeflang publiceerde de brief aan Domeinbeheer op onder meer LinkedIn. De brief van 6 oktober, voorzien van een stempel voor ontvangst, is gericht aan Jaïro Martis, sectorhoofd.
,,De huidige locatie is een klaslokaal in het Sint Willibrord College in Otrobanda is te klein en het is zonde om onze hele inboedel in de opslag op Sancouci te bewaren. Ik heb als voorzitter van de ngo (non-gouvernementele organisatie) Kurá di Arte bewust gekozen om niet de politieke weg te bewandelen, maar de correcte ambtelijke weg.”
Leeflang is sinds de brief werd afgegeven elke maand poolshoogte gaan nemen om te kijken of er vooruitgang is geboekt. ,,In december kreeg ik te horen dat het verzoek een registratienummer heeft. In januari werd mij verteld dat ik zou worden opgebeld om over het verdere proces te vernemen en eventuele nadere documenten te ontvangen. In februari werd het nummer van mijn mobiele telefoon gevraagd en genoteerd.”
Intussen gaat de voorzitter elke maand op locatie kijken hoe het pand en de omgeving eruitzien. ,,De vervuiling van de omgeving en de verpaupering van het pand is schokkend.”
In december 2022 staat Willemstad een kwart eeuw op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Kurá di Arte heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om via subsidie van de Stichting Monumentenfonds Curaçao de restauratie van het pand te kunnen financieren. ,,Die mogelijkheid is er, omdat Kurá di Arte een ngo is die op geen enkele manier subsidie krijgt van de overheid.”
Maar, zegt Leeflang in een toelichting tegenover het Antilliaans Dagblad, ‘hoe meer het pand verpaupert hoe duurder de restauratie wordt’, terwijl 30 procent van de kosten een hypotheeklening betreft. ,,Vandaar het aandringen. En natuurlijk zouden we dit, door koningin Beatrix samen met wijlen prins Claus heropende pand, ook in verband met de viering van Willemstad op de Unesco-erfgoedlijst nieuw leven willen inblazen.”
Het schiet echter niet op en het is de stichting ook niet duidelijk ‘waarom niet’. ,,Vandaar dat ik als voorzitter vijf maanden na indiening de publiciteit heb opgezocht.”