Al het nieuws

Kabinet Silvania wijst op onwaarheden in zaak Gijsbertha

Van onze redactie
Willemstad - Vanessa Gijsbertha is tijdens de zitting geconfronteerd met verschillende onwaarheden, waar zij geen - aanvaardbare - uitleg voor had. Aldus een persbericht van het Kabinet van minister van Financiën, Javier Silvania (MFK).

afscheidsbeleidHij was de gedaagde in een rechtszaak waarin Gijsbertha, dochter van voormalig MAN-bewindsman Kenneth Gijsbertha en voorganger van Silvania, rectificatie wilde. Deze krant deed al verslag van het vonnis. Gistermiddag stuurde het Kabinet van Silvania een communiqué uit.
,,Zo meende Gijsbertha niets te maken te hebben met de Program Board en stuurgroep die beslissingen nam ten aanzien van het automatiseringstraject. Ook zou volgens Gijsbertha haar overeenkomst van opdracht niet op een irreguliere wijze tot stand zijn gekomen en zouden alle regels zijn gevolgd.” Het automatiseringstraject had te maken met de Belastingdienst en de diensten van het IT-kantoor BearingPoint.
,,Hoewel Gijsbertha ter zitting een ministeriële beschikking, getekend door de voormalige minister van Economische Ontwikkeling (Steven Martina van MAN, red.), tevoorschijn had getoverd om van de gebruikelijke openbare aanbestedingsprocedure af te wijken, bleek de overeenkomst van opdracht van Gijsbertha inderdaad op een irreguliere wijze aangegaan.”
Zo meldt het persbericht van het Kabinet van minister Silvania. Daarop volgt de volgende toelichting: ,,Dit omdat (i) de voormalige minister van Financiën (Kenneth Gijsbertha, red.) zonder degelijke onderbouwing heeft afgezien van de gebruikelijke openbare aanbestedingsprocedure; (ii) de overeenkomst van opdracht enkele dagen vóór de verkiezingen van 2021 is gesloten; (iii) het ongebruikelijk is om een overeenkomst van opdracht van een dergelijke financiële omvang, namelijk een totaalbedrag van 852.480 gulden (exclusief ob) over een periode van drie jaar, niet ter besluitvorming aan de Raad van Ministers voor te leggen.”
Daarnaast was er, vervolgt het communiqué, ‘in eerste instantie ook een negatief advies van de Financial Controller afgegeven’ in verband met Vanessa Gijsbertha’s overeenkomst van opdracht, ‘omdat de openbare aanbestedingsregels niet in acht zijn genomen’.
,,Opmerkelijk was ook dat de voormalige minister van Economische Ontwikkeling (Martina, red.) twee weken na het ondertekenen van de ministeriële beschikking tijdens een politiek debat aangaf van niets van een overeenkomst van opdracht met Gijsbertha te weten.”
Het persbericht van gisteren: ,,Uit alle beschikbare informatie kon bij de minister (Silvania, red.) niet anders dan het vermoeden ontstaan dat er sprake was van een soort ‘afscheidsbeleid’ van de voormalige minister van Financiën, die vlak voor de verkiezingen werk heeft ‘geregeld’ voor zijn dochter. Dat Gijsbertha de nodige ervaring zou hebben is niet voldoende om af te wijken van de gebruikelijke openbare aanbestedingsprocedure, nu niet uitgesloten kan worden dat ook anderen over de nodige ervaring beschikking.”
Met betrekking tot de betrokkenheid van Vanessa Gijsbertha bij het automatiseringstraject heeft de advocaat van Silvania tijdens de zitting haar geconfronteerd met verschillende mailcorrespondentie tussen BearingPoint en onder andere Gijsbertha, als lid van de stuurgroep. ,,Gijsbertha heeft op dat moment niet meer kunnen ontkennen dat zij wel degelijk deel uitmaakte van de stuurgroep”, aldus het Kabinet van Silvania.
,,Het is ook zeer frappant dat Gijsbertha verschillende malen aangaf geen deel uit te hebben gemaakt van de Program Board, maar in de ministeriële beschikking waarin wordt afgeweken van de toepasselijke aanbestedingsregels, wordt als afwijkingsgrond juist de jarenlange ervaring van Gijsbertha bij de verschillende projecten van de Program Board genoemd.”
Het persbericht concludeert: ,,Enerzijds wordt dus door Gijsbertha gesteld dat zij niets te maken zou hebben met de Program Board, maar aan de andere kant krijgt zij een overeenkomst van opdracht voor 23.600 gulden per maand, exclusief ob, voor haar zogenaamde jarenlange ervaring bij de Program Board.”
Door deze ‘reeds bekende tegenstrijdigheden’ en ‘alle andere onthullingen tijdens de zitting’ heeft Silvania tijdens de behandeling aangegeven zijn uitlatingen niet te willen rectificeren. ,,Het gerecht bevestigt uiteindelijk in het vonnis dat de uitlatingen van Silvania op feiten waren gebaseerd en niet onrechtmatig waren.”