Al het nieuws

Door Els Kroon
Willemstad - ,,Als ik om me heen kijk zie ik ongeveer 1.000 kansen voor het Land Curaçao”.
Ter afsluiting van haar eerste werkbezoek aan Curaçao deed staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) zaterdag in een strak geregisseerde persconferentie kort verslag van haar doelstellingen, indrukken en ervaringen op het eiland. Daarbij sprak ze ook de woorden over de vele mogelijkheden die zij ziet voor Curaçao.

F02 OPHuffelen persconf met Pisas ElsDe bijeenkomst met de pers verliep in een aangename sfeer. Naast Van Huffelen voerde ook premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) het woord. Hij toonde zich uitermate tevreden met het verloop van het kennismakingsbezoek en bedankte Van Huffelen hartelijk voor haar werk en de samenwerking, die hij als erg prettig ervaart.
Pisas memoreerde in zijn korte inleiding de relatie met Nederland, gebaseerd op wederkerigheid, en benadrukte de eigen verantwoordelijkheid voor goed bestuur en de staatkundige autonomie van de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten).
,,Er is door de pandemie en de gevolgen daarvan, waardoor de eilanden extra hard zijn getroffen, noodzaak tot versterking en verbetering van het bestuur en de overheidsfinanciën. Het bezoek van de staatssecretaris opent mogelijkheden om te werken aan het welzijn van de bevolking,” aldus de minister-president.
Na enig geworstel met haar mondkapje en het vertaal-oortje verhaalde Van Huffelen op ontspannen wijze over haar drukke programma. Daar had ze maar enkele minuten voor nodig. ,,Ik heb veel gehoord en geleerd, en gezien wat er leeft en waar behoefte aan is op het eiland. Dat inspireert en motiveert me om aan de slag te gaan. Om samen met de regering en de bevolking aan het werk te gaan is een van de thema’s waarom ik hier ben. Hierbij staat gelijkwaardigheid centraal.”
En, zo vervolgde zij: ,,Gelijkwaardigheid, die zojuist genoemd is door de minister-president. Gelijkwaardigheid die ook genoemd is in het regeerakkoord. Omdat Curaçao een onderdeel is van het Koninkrijk, en omdat ik als staatssecretaris er graag wil zijn voor u, voor de mensen van Curaçao. En ik hoop dat we dat samen kunnen gaan realiseren. Masha danki”.
Negen van de tien vragen van de pers werden afgevuurd op de staatssecretaris, veelal inhoudelijke vragen, die ze vlot beantwoordde. Toch kwamen de antwoorden neer op het aloude adagio van samenwerking en bijstand op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, het slavernijverleden, armoedebestrijding, werkgelegenheid, infrastructuur, financiën en de groei en bloei van de economie, zodat de bevolking - letterlijk en figuurlijk - weer kan ademhalen.
,,Dat betekent ook werken aan de verlichting van de kosten van levensonderhoud, van elektriciteit en water en van internet. Er moeten veel problemen worden aangepakt en ik verwacht dat we daar gezamenlijk mee aan het werk kunnen. Het coalitieakkoord geeft me daarvoor ook handvatten”, aldus Van Huffelen.
Ook de verbetering van de vreemdelingenopvang kwam aan de orde naar aanleiding van het gezamenlijke bezoek van de staatssecretaris en de premier aan de barakken van de SDDK-gevangenis. De opvang staat in de belangstelling door het vernietigende rapport van Amnesty International vorig jaar. Nederland zette in januari de financiering voor de verbouwing van de barakken stop. Van Huffelen noemt het ‘een gemeenschappelijk project’ en ‘een heftig vraagstuk’. Partijen zijn in gesprek hierover zodat het project weer kan worden opgestart. De barakken zijn klein, krap en warm, dus er is werk te doen. Vooralsnog is het van belang dat de huisvesting wordt verbeterd en er goede zorg wordt verstrekt, zodat ook de vluchtelingen hun geluk kunnen vinden.
Wat betreft de financiële middelen, die gereserveerd staan voor Curaçao liet de staatssecretaris weten dat er voor de drie eilanden de komende zes jaar 25 miljoen euro per jaar op de begroting is gereserveerd. ,,Het is een eerste bedrag. Naar aanleiding van nader onderzoek kunnen we met elkaar verder kijken naar andere middelen. Het is ook van belang dat de regering hier ook geld reserveert en investeert.”
Op de vraag wat de consequenties zijn als de eilanden zich niet aan de afspraken van het Coho houden reageerde ze ad rem: ,,Ik ga ervan uit dat ze dat wél doen. Het idee is dat we op basis van de liquiditeitssteun samen met elkaar gaan werken om de belangrijkste fundamenten van het land te versterken”.
Het optimisme voerde duidelijk de boventoon op deze eerste persconferentie. De staatssecretaris, die bij de aanvang van haar werkbezoek aan de zes Caribische eilanden precies één maand in de huidige functie werkzaam was, besloot de dag met een rondleiding langs de monumenten en de gerenoveerde volkswoningen van Scharloo, maakte kennis met het dominospel en wisselde van gedachten met enkele ondernemers bij de Vertegenwoordiging van Nederland.
Zondag begon ze haar kennismaking aan Bonaire, waarna ze achtereenvolgens Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal aandoen.