Al het nieuws

Hof: Wegens ernstig persoonlijk verwijtbaar handelen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig financieel directeur van Girobank, Stephen Capella, is veroordeeld tot betaling aan de Giro van bijna 7,3 miljoen dollar vermeerderd met wettelijke rente vanaf maart 2013.

CapellaIn eerste aanleg ontsprong de oud-cfo (chief financial officer) de dans, maar gisteren oordeelden drie rechters van het Hof: ,,Door Girobank is rechtstreeks aangetoond dat Capella individueel wegens ernstige persoonlijk verwijtbaar handelen aansprakelijk is.” Het eerdere vonnis wordt daarmee vernietigd.
Girobank wordt nu afgewikkeld, mede met behulp van een lening van 170 miljoen gulden van Nederland, maar toezichthouder de Centrale Bank CBCS moest in december 2013 aan de noodrem trekken door toepassing van de noodregeling waarmee het bestuur werd overgenomen.
In de zaak van Giro tegen Capella, wilde het Hof zich concentreren op de opening van de ‘scamrekening’ en de daarop gestorte lening van 7.260.000 dollar. ,,Capella betwist niet dat sprake was van een scam (gefabriceerde rekening van BGL waarop door Girobank uitgeleend geld is gestort en vervolgens weggesluisd), waarbij in elk geval Eric Lion Garcia, president en ceo, inmiddels in een andere fraudezaak strafrechtelijk veroordeeld, betrokken was”, meldt het vonnis.
Dat sprake was van onbehoorlijk bestuur betwist Capella ook niet, maar hij beroept zich op de zogeheten ‘disculpatiemogelijkheid’, waardoor hij wel de stelplicht en bewijslast heeft dat hij ondanks het onbehoorlijk bestuur niet aansprakelijk is.
Het Hof: ,,Volgens Capella kan deze scam aan alle betrokkenen worden toegerekend behalve aan hemzelf”. Zo is het voor hem onbekend op welke wijze Garcia de afdeling Kredietadministratie heeft bewogen in te stemmen. Deze afdeling heeft volgens hem duidelijk gefaald, maar viel onder de verantwoordelijkheid van een andere medebestuurder, de chief commercial officer (cco).
Kennelijk vielen ook de afdelingen Offshore, Legal, Compliance en Trade Department - die tekortgeschoten waren - niet onder de verantwoordelijkheid van Capella. Aldus het Hof. Hij vertrouwde naar eigen zeggen niet alleen op Garcia maar ook op de ‘robuustheid’ van de procedurevoorschriften.
,,De handtekeningen die Capella zette waren enkel ‘voor gezien’, kennelijk zonder dat hij keek, en voor ontvangst”, vervolgt de beoordeling van de Hofrechters.
Maar dan komt Giro met een document op de proppen, een e-mail van de cfo aan een compliance officer van de bank over de door cliënt BGL Born Group de Venezuela verzochte betaling. Tegenover het Hof legt hij uit hoe dat zit, maar ‘Capella zwijgt’ over twee belangrijke zinnen.
Met ‘Please be advised that I authorize the opening of the account pending the due diligence review of the compliance department’, zegt Capella volgens het Hof met zoveel woorden dat de scamrekening moest worden geopend voordat al het benodigde onderzoek was verricht. ,,De ernstig persoonlijke verwijtbaarheid van Capella is hiermee een gegeven.”
En in de zin ‘In the meantime it is important for the payment to be executed first thing tomorrow morning’ geeft hij naar het oordeel van het Hof wederom instructie voor de uitvoering van een opdracht voordat het benodigde onderzoek is verricht. Nu hij heeft nagelaten in te gaan op de twee zinnen, heeft hij ‘niet voldaan aan zijn stel- en motiveringsplicht’.
In het antwoord van Capella en de overige stukken is volgens het Hof niet afdoende betwisting te vinden van de door Giro gestelde schade ter grootte van 7.260.000 dollar. Dat geldt ook voor het causaal verband tussen het onbehoorlijk bestuur, casu quo/of het ernstig persoonlijk verwijtbaar handelen van Capella als bestuurder, en het gevorderde schadebedrag.
,,Wat betreft de bonus, gestort op de bankrekening van Capella’s moeder, waarvan Capella beweert dat deze door de Girobank is geautoriseerd maar die afkomstig is van de onderwerpelijke scamrekening die al leeggehaald was maar kennelijk voor de bonusbetaling werd gevoed door een vennootschap die kennelijk baat had bij de scam, betwijfelt het Hof de relevantie van bewijslevering. De bonusbetaling kan erop duiden dat Capella onvoldoende integer is, baat had bij de scam of beloond werd voor medewerking aan de scam, maar causaliteit met de schade van Girobank van 7.260.000 dollar ontbreekt”, zo meldt het vonnis verder.