Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zes zorginstellingen die gezamenlijk een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) hebben ondertekend met zorgvakbond CBV hebben vanochtend een spoedvergadering met minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Dit omdat zij niet aan alle afspraken in de cao kunnen voldoen.

F03Spoeddebat zorginstellingenTijdens een eerdere bijeenkomst, vorige week maandag, heeft de Stichting Federatie Zorginstellingen al laten weten dat geen van de zes instellingen vanwege de financiële noodsituatie de cao volledig kan naleven voor 2022. ,,Geen van de zes kan de indexering uitbetalen aan het personeel en slechts enkelen de periodieke verhoging”, zegt voorzitter Lionel Sint Jacobs in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Het gaat om 1.200 werknemers van zes van de tien zorginstellingen die zijn aangesloten bij de Stichting Federatie Zorginstellingen: SGR-Groep (Stichting Revalidatiecentrum Curaçao), Wit Gele Kruis, Thuis Zorg Banda Bou, Kuido Integral Banda Bou, Betèsda en Birgen di Rosario.

De cao die in 2019 met vakbond CBV was overeengekomen en getekend liep vorig jaar ten einde. De bedoeling was dat na nieuwe onderhandelingen een overeenkomst voor 2022 zou volgen. Jacobs: ,,Die besprekingen werden uitgesteld, omdat de overheid geen duidelijkheid gaf over subsidies, zorgcontracten, aanpassing van de tarieven en de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden.” Daardoor werd de bestaande cao automatisch verlengd. De federatie heeft drie keer op rij de noodklok geluid in brieven aan de GMN-minister van 25 oktober, 22 november en 30 december 2021. Zoals deze krant al eerder berichtte bleef een reactie van de minister tot drie keer toe uit.

Afgelopen maandag, 17 januari, was er dan toch het dringend noodzakelijke overleg over de punten die de Stichting Federatie Zorginstellingen vorig jaar via een noodkreet in de drie brieven aankaartte: het schrappen van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van het personeel, een tarievenonderzoek door de Nederlandse zorgautoriteit en deelname van de federatie bij het bepalen van beleid voor de hervorming van het zorgstelsel. ,,Tot onze verbazing en teleurstelling was de minister zelf niet aanwezig bij de vergadering, maar alleen drie van haar medewerkers”, zegt Sint Jacobs. Veel concreets lijkt de bijeenkomst niet te hebben opgeleverd. De federatievoorzitter noemt dat het ministerie ‘zal uitzoeken wat de status is van de 12,5 procent korting en op welke instelling die van toepassing is’ en het salaris- en tarievenonderzoek dat ‘in een later stadium zal kunnen plaatsvinden’. Op korte termijn zal gezocht worden ‘naar een oplossing voor de acute situatie van enkele instellingen’, met die federatieleden die ‘in zeer kritische problemen verkeren’ zal het ministerie apart aan tafel zitten. Echt concreet is de afspraak dat het ministerie en de Stichting Federatie Zorginstellingen vanaf nu elke zes weken vergaderen, om de federatie zo goed mogelijk te betrekken bij de vorming van het beleid.

Bij de Stichting Federatie Zorginstellingen zijn op Curaçao tien instellingen aangesloten, behalve de zes die al eerder werden genoemd zijn dat: Hospice Arco Cavent, GGz Curaçao (Geestelijke Gezondheidszorg), Stichting Brasami en Fundashon Kontakto. Op Bonaire zijn Fundashon Mariadal en Mental Health Caribbean lid van de federatie. Sint Jacobs: ,,Bij alle twaalf organisaties samen zijn ongeveer 2.000 werknemers in dienst.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.