Al het nieuws

Financiënminister verheugd met belastinginkomsten december

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opbrengsten uit hoofde van de omzetbelasting (ob) zijn in de maand december nog niet eerder zo hoog geweest als december 2021. Namelijk 45,1 miljoen gulden, meldt het kabinet van de minister van Financiën.

financienTer vergelijking: in dezelfde maand in het eerste coronacrisisjaar 2020 was dit 33,4 miljoen, maar in december van het pre-coronajaar 2019 werd 36,2 miljoen aan ob opgehaald. Ook de loonbelasting (LB) levert een belangrijke bijdrage aan het positieve resultaat: 37,2 miljoen december vorig jaar tegen 35,3 miljoen in dezelfde maand in 2020 en 32,9 miljoen in december 2019.
,,De hoge belastingopbrengsten tonen aan dat, in aanvulling op de herstellende economie, ook de verschillende compliance-initiatieven die door de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en door SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau) worden uitgevoerd, hun vruchten afwerpen”, aldus het kabinet van Financiënminister Javier Silvania (MFK). ,,In 2022 zullen deze compliance-initiatieven dan ook worden gecontinueerd en verder worden geïntensiveerd.”
Terug naar afgelopen december: Onder de post ‘Overig’ is naast een per saldo negatieve opbrengst voor de inkomstenbelasting (-8,8 miljoen) de positieve opbrengst uit hoofde van onroerendezaakbelasting ozb (11,5 miljoen), overdrachtsbelasting (4,4 miljoen) en 2 miljoen aan kleinere belastingmiddelen verantwoord.
Al met al kwamen de belastingopbrengsten van de laatste maand van 2021 hoger uit dan die van 2020 en 2019, ongeveer gelijk aan december 2019, maar was december 2017 beter voor de overheidskas. De bron van deze gegevens is de interne rapportage van de Ontvanger.
,,De laatste maanden is vaker melding gemaakt van de positieve ontwikkelingen rond de belastingopbrengsten”, merkt het kabinet van de bewindsman op. ,,Ook de maand december is ruim boven de begroting afgesloten.” Deze begroting was overigens in verband met de covidcrisis naar beneden bijgesteld.
Vooraf was rekening gehouden, legt het kabinet uit, met het drukkend effect op de belastingopbrengsten van de uitbetaling van de restituties inkomstenbelasting over het jaar 2019 voor een bedrag van 12 miljoen.
,,Tevens is door de Inspecteur aanvullend uitstel verleend tot 1 maart 2022 aan alle belastingplichtigen voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting (WB) 2020. Normaal gesproken dient de definitieve aangifte WB uiterlijk op 31 december te worden ingediend en voldaan.”
Gezien het feit dat 2020 het eerste covidjaar was, is het volgens het kabinet van Silvania ‘niet waarschijnlijk dat de definitieve aangifte WB 2020 veel additionele opbrengsten zal genereren’: ,,Het totaal aan over 2020 verschuldigde WB is door de meeste ondernemingen reeds in maart 2021 op de voorlopige aangifte voldaan”.
Ondanks deze twee aspecten - restituties en minder WB - die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december, is de maand naar het oordeel van de minister ‘toch zeer positief afgesloten’.
De vooruitzichten voor de maand januari 2022 zijn ook positief. ,,Januari is gebruikelijk een maand met relatief hoge belastingopbrengsten vanwege de afdracht van de ob over de verkopen van december en de afdracht van de loonbelasting over de eindejaarsuitkeringen van diverse werkgevers”, luidt de toelichting.

Ruim 3.000 verzoeken sanering
De saneringsregeling die Financiënminister Silvania vlak na zijn aantreden medio juni aankondigde en die per 31 december jongstleden is beëindigd, heeft ruim 3.000 verzoeken tot sanering opgeleverd. Zo maakt zijn kabinet bekend. ,,Belastingplichtigen die een verzoek tot sanering hebben ingediend zullen hierop uiterlijk 28 februari aanstaande een reactie in de vorm van een saneringsvoorstel ontvangen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).