Al het nieuws

Aruba en Curaçao denken verschillend over heropening grens Venezuela

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sinds enige tijd vinden volgens Buitenlandse Zaken ‘op verzoek van het Maduro-regime’ technische besprekingen plaats die moeten leiden tot een ‘geleidelijke en gefaseerde heropening’ van de sinds februari 2019 unilateraal door Caracas gesloten grens tussen Venezuela en de Benedenwindse Eilanden.

barkjes1Directie Westelijk Halfrond (DHW) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) coördineert dit proces. ,,Waarbij de uitdagingen vooral veroorzaakt worden door uiteenlopende wensen van Aruba en Curaçao en vertraging die is opgelopen met verkiezingen en aantreden nieuwe regeringen in Oranjestad en Willemstad.”
Zo meldt het Introductiedossier Buitenlandse Zaken, in december door Directie Ondersteuning Bestuur opgesteld ten behoeve van de nieuwe bewindspersonen bij het ministerie van BuZa in het kabinet-Rutte IV. Wopke Hoekstra (CDA) is sinds deze week de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.
,,Vanwege de nabijheid en historische banden tussen Venezuela en de Caribische delen van het Koninkrijk is de impact van de voortdurende crisis in Venezuela aanzienlijk”, legt het document uit. ,,Niet in de laatste plaats is de veiligheid in het geding door regionale instabiliteit en daaruit voortvloeiende smokkel van drugs, wapens en mensen.”
BuZa is samen met Defensie, Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voornemens om een ‘samenhangend regionaal veiligheidsbeleid’ op te stellen als opvolging van het AIV-advies (Adviesraad Internationale Vraagstukken) ‘Veiligheid en Rechtsorde in het Caribisch gebied’ en het Insight Crime-rapport over de effecten van grensoverschrijdende criminaliteit op het Koninkrijk.
,,Nederland blijft samen met de internationale gemeenschap en de Europese Unie (EU) actief bijdragen aan het vinden van een politieke oplossing voor de voortdurende crisis in Venezuela.” Daarnaast heeft Nederland de afgelopen jaren bijdragen geleverd aan humanitaire organisaties (in 2021 een bedrag van 2 miljoen euro) die in de regio ondersteuning bieden bij de migratiecrisis.
Sinds 13 augustus jongstleden zijn er hernieuwde onderhandelingen gestart tussen de oppositie (Plataforma Unitaria) en het Maduro-regime. Dat vindt plaats in Mexico. Nederland neemt deel als ‘acompañante’ (waarnemer/begeleider) van het proces, evenals Rusland. Ondertussen is de grens tussen Venezuela en de Benedenwindse Eilanden al bijna drie jaar unilateraal gesloten door Caracas.
Het dossier wijst op ‘uiteenlopende wensen’ van Aruba en Curaçao. Dit wordt niet uitgewerkt, maar bekend is dat het kabinet-Wever-Croes in Oranjestad telkens de sluiting van de grens verlengt, voor het laatst medio december met drie maanden.
Over Latijns-Amerika en de Cariben meldt het dossier dat ‘de LAC-regio hard is getroffen door covid’. Bestaande structurele problemen zijn hierdoor verdiept, zoals armoede en ongelijkheid. Den Haag leverde aan verschillende landen covidsteun. De regio is op veel gebieden gelijkgezind.
,,Nederland wil de regio daarom nauw betrokken houden, in het licht van opkomende spelers die hun geopolitieke invloed in de LAC uitbreiden (met name China).”
Het afgelopen jaar vond in een aantal landen in Zuid-Amerika - Bolivia en Peru - een verschuiving plaats ‘naar conservatief-links’. ,,Deze landen lijken zich meer te zullen richten op China als economische partner en staan meer welwillend tegenover het Maduro-regime in Venezuela.”
In Caracas heeft het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) een ambassade. Wereldwijd beschikt het Koninkrijk over ongeveer 140 diplomatieke vertegenwoordigingen. Dit zijn naast 112 ambassades bijvoorbeeld consulaten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.