Al het nieuws

  • Electieve operaties geannuleerd

  • Spoeddebat met regering gevraagd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ziekenhuis CMC is genoodzaakt om bepaalde electieve, dat wil zeggen planbare en niet-urgente, operaties te annuleren. Ook is er op de intensive care (ic) geen plek voor reguliere - niet-covid - patiënten.

CMC2De situatie in het CMC is daarmee kritiek, zoals deze krant de afgelopen dagen en al vóór de jaarwisseling berichtte toen de leiding van het Curaçao Medical Center bij de regering-Pisas (MFK/PNP) aandrong op veel strengere coronamaatregelen.
Het afzeggen en uitstellen van electieve operaties is nodig om met het beperkte personeelsbestand voldoende in staat te zijn zorg te blijven leveren, legt CMC uit. Zoals het hele eiland kampt ook het ziekenhuis zelf met veel besmette medewerkers. De teller stond gisteravond al op ruim honderd die in isolatie moeten plus nog meer die in quarantaine zitten na een ‘close contact’ met iemand die Covid-19 heeft.
De ic biedt normaal ruimte aan 16 bedden; 8 ‘high care’ en 8 ‘medium care’. Door het personeelsgebrek bedraagt de maximale capaciteit momenteel 10 patiënten. Daarvan zijn 7 in gebruik voor covidpatiënten. ,,Voor non-covid is er op het moment op de ic onvoldoende beschikbare capaciteit voor alle patiënten”, laat de directie weten. Opnieuw heeft CMC een afdeling voor reguliere zorg deels omgebouwd tot een speciale afdeling voor corona.
,,De bevolking schreeuwt om meer informatie, wil actie zien van de regering maar proeft ook een gebrek aan transparantie.” Dat stelt de MAN-fractie. De partij wil een spoeddebat van de Centrale Commissie van de Staten, waarvoor premier Gilmar Pisas (MFK) verzocht wordt aanwezig te zijn, alsmede het Crisisteam en de raad van bestuur (RvB) van het ziekenhuis CMC.
De vergadering moet gaan over de situatie binnen het Curaçao Medical Center met betrekking tot de coviduitbraak. Er is op het eiland sprake van een ware besmettingsgolf. Op 3 januari gaf de minister-president als ‘opperbevelhebber’ in crisistijden aan dat het ziekenhuis te laat aan de bel zou hebben getrokken en dat als dat eerder was gedaan de situatie nu anders zou zijn geweest. Zo haalt de MAN Pisas aan.

Werkdruk neemt verder toe
Ook verklaarde de premier, vervolgt de oppositiepartij, dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland) de regering in Willemstad niet tijdig indicaties zou hebben gegeven, op grond waarvan de Curaçaose regering volgens hem eerder had kunnen optreden.
,,Deze situatie is voor ons zeer zorgwekkend, gezien het feit dat de volksgezondheid onder enorme druk staat”, stelt MAN, die erop wijst dat regering op grond van verdragen verplicht is te zorgen dat de bevolking altijd toegang tot zorg heeft.
De oppositie wijst erop dat de werkdruk voor CMC-personeelsleden verder toeneemt en dat er onvoldoende medewerkers zijn om de gewenste kwaliteit aan zorg te verlenen. De situatie kan volgens de MAN-fractie zodanig verergeren dat een bepaald zorgniveau niet meer kan worden gegarandeerd.
Het CMC bevestigt wat deze krant gisteren al berichtte, dat hulp onderweg is. De komende week worden nog eens twaalf artsen en verpleegkundigen van AMI (AMI Expeditionary Healthcare) verwacht.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.