Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De hele maand januari gelden maximumprijzen voor het gebruik, ophalen en niet op tijd retourneren van containers. Daarmee wil minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling een onnodige verhoging van de consumentenprijzen voorkomen.

F01 Maximumprijzen containers DUSHIDat is geregeld in de ‘Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage- en detentionkosten 2022’. Het gaat om een soort ‘statiegeld’ voor containers om te garanderen dat die binnen een redelijke termijn worden teruggebracht. De ministeriële beschikking is op 29 december uitgegeven en vervalt op 1 februari. In een toelichting legt minister Cijntje uit dat door de wereldwijde uitbraak van Covid-19 ‘de lokale en internationale economie, met inbegrip van de vervoersketen, ernstig verstoord zijn geraakt’. Daardoor staan containers en bijzondere apparatuur voor het vervoer van de goederen ‘langer dan gebruikelijk in de containerhaven of bij de geadresseerde op Curaçao’. Die situatie houdt vermoedelijk tot eind januari aan.
De vertragingen van de containerafhandeling ‘wordt bovendien verergerd door de geringe ruimte waarbinnen Curaçao Ports Services (CPS) moet werken’, waardoor containers moeten worden gestapeld. CPS komt de klanten tegemoet door op verzoek van de klant voorrang te geven aan de afhandeling van containers die meer haast hebben dan andere.
Deze krant heeft verschillende keren bericht over de chaos in het containervervoer en de gevolgen voor Curaçao. De aanvoer van bestellingen is bijzonder wispelturig. Ook lokale bedrijven hebben te maken met op het ene moment een enorm gebrek aan grondstoffen en producten en dan juist weer een enorme voorraad waarvoor zij geen opslagruimte hebben. De importeurs hebben te maken ‘met extra kosten van ten minste 40.000 dollar per dag’, constateert minister Cijntje in de ministeriële regeling. ,,Dat wordt, zoals gebruikelijk, in de consumentenprijzen verrekend. De bedragen vloeien direct naar het buitenland, zonder enige tegenprestatie.” Een onnodige kostenposten, vindt de minister, en ‘een verlies aan deviezen’.
Om ‘de financiële gevolgen van de ontstane situatie enigszins te beperken’ is een tijdelijke regulering nodig van de prijzen voor het gebruiken, ophalen en retourneren van containers en bijzondere equipment van en naar de containerhaven van Curaçao’. De minister moet ingrijpen omdat de betrokken partijen - stuwadoorsbedrijf CPS, de lokale vervoersketen, geadresseerden - zelf niet kunnen voorkomen dat de gebruikelijke periode wordt overschreden en de vergoeding oploopt. ,,In de containerhaven en de lokale vervoersketen is de capaciteit te beperkt om de containers en equipment in deze situatie van overmacht te kunnen verwerken.”
In januari geldt daarom een tarief van maximaal één cent per dag voor de periode dat de container of bijzondere appratuur op de kade is gelost tot en met de dag dat die de havenpoort verlaat. Ook na het passeren van de havenpoort tot en met veertien dagen daarna mag maximaal 0,01 gulden per dag in rekening worden gebracht. Dit is drie dagen voor containers met een koelelement. Verder gelden de ‘door partijen overeengekomen vergoedingen’.