Al het nieuws

Ministerraad: Goud Pais Kòrsou mag niet worden verkocht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministerraad van Curaçao heeft het besluit genomen dat de goudvoorraad niet verkocht mag worden.

goudFinanciënminister Javier Silvania (MFK), momenteel tot en met 13 januari in het buitenland voor privédoeleinden, meldde afgelopen weekend op Facebook: ,,Op voorstel van minfin heeft de Raad van Ministers besloten dat CBCS de goudvoorraad van Pais Kòrsou niet mag verkopen.” Minfin is hij zelf; de minister van Financiën. En CBCS is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Gevraagd om een toelichting, laat de CBCS aan het Antilliaans Dagblad weten dat de Centrale Bank ‘door het IMF een review van haar beleggingsbeleid heeft laten uitvoeren’. ,,Eén van de aanbevelingen van het IMF was om minder middelen in goud aan te houden om zo de portefeuille verder te optimaliseren. Deze aanbeveling is ook met de ministers besproken.”
En verder tegenover deze krant: ,,Vanwege de belangrijke rol van goud in het vertrouwen van de stabiliteit van de gulden heeft de CBCS aangegeven alleen over te gaan tot een herweging van de portefeuille officiële reserves met betrekking tot het aandeel van goud hierin, op het moment dat dit kan in overstemming met de beide ministers. Tot een voorstel is het nooit gekomen.”
Met beide minister doelt de Centrale Bank ook op de bewindsman van Financiën van Sint Maarten. Momenteel is dat Ardwell Irion. Sinds 2010 vormen Curaçao en Sint Maarten samen een monetaire unie. Dat wil zeggen dat de goudvoorraad, conform een bepaalde verdeelsleutel, van beide landen is.
Volgens de meest recente gepubliceerde balans van de CBCS, per 31 oktober 2021, bedraagt de waarde van de goudvoorraad 1.331,3 miljoen (ofwel 1,3 miljard) gulden. De marktwaarde fluctueert echter, afhankelijk van de goudprijs. De totale balans bedroeg ultimo oktober 5.061,6 miljoen (5 miljard). De goudvoorraad is daarmee goed voor ruim een kwart van alle activa, die voornamelijk bestaat uit deviezen (3,1 miljard), mede zo hoog als gevolg van Nederlandse leningen in verband met liquiditeitssteun.
Met de mededeling van Silvania kan de bevolking er gerust op zijn dat het kabinet-Pisas (MFK/PNP) niet voornemens is het goud te verkopen; ook niet als een soort Plan B mocht er grote behoefte zijn aan financiering en Curaçao er met de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag niet uitkomt.