Al het nieuws

Silvania: IT-afdeling belastingen zwak gehouden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een adviesbureau dat maar rekeningen kan blijven sturen en een IT-afdeling van de Belastingdienst waarin niet geïnvesteerd wordt. Dat is de consequentie geweest van de keuze voor BearingPoint.

F03 OPKeuze Bearing onbegrijpelijkDat is in twee zinnen samengevat wat minister Javier Silvania (MFK) van Financiën vrijdag in de Staten heeft uitgelegd naar aanleiding van de wat hem betreft trage afhandeling van belastingaangiftes. Silvania vindt de keuze voor het lokale adviesbureau op het gebied van ICT onbegrijpelijk. Want met de opdracht heeft BearingPoint vrij spel en kan onbeperkt rekeningen sturen. ,,Voor alles wat zij doen, voor elk uurtje extra werk.” Ondertussen wordt er geen cent geïnvesteerd in de afdeling IT van de belastingdienst. ,,In plaats van te investeren in de werknemers en te zorgen dat zij voldoende expertise hebben, is er zonder enige scrupules voor gekozen om BearingPoint rijk te maken”, zegt Silvania tegen de parlementsleden.
Een verrassing kan het niet geweest zijn, want het is precies wat de Commissie Nieuwe Belastingdienst ICT heeft overwogen in haar advies. ,,Als aan de voorwaarde wordt voldaan dat capabel personeel met de nodige ervaring beschikbaar is voor de nieuwe belastingdienst, dan kiest het merendeel van de commissie voor IBM als aanbieder”, citeert Silvania uit het advies. Is dat niet het geval ‘dan geeft het merendeel de voorkeur aan BearingPoint’. Silvania: ,,Maar dat betekent dat altijd geld zal gaan naar rekeningen voor het extra werk.” De commissie benadrukt dat het succes van het systeem voor een groot deel afhankelijk is van de deskundigheid van het personeel en de wijze waarop de IT-organisatie is ingericht. ,,Dat is een principiële keuze die de minister moet maken.”
Begin november toonde TV Direct exclusieve beelden van een vergadering op het ministerie van Financiën met onder andere Silvania, het hoofd van de Inspectie der Belastingen en vertegenwoordigers van BearingPoint. Dan wordt duidelijk dat over 2019 nog zo’n 30.000 aangiftes van inkomstenbelasting moeten worden verwerkt. Doordat het nieuwe softwaresysteem nog niet optimaal werkt moet dit handmatig gebeuren door de zeven medewerkers waarover de inspectie beschikt. Silvania is furieus over het lage productieniveau terwijl het softwareprogramma ‘een fortuin heeft gekost’. Een week later volgt de aankondiging dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) een onderzoek zal doen naar de problemen die zich voordoen bij de implementatie van de systemen, waaronder een analyse van de aanbestedingsprocedure.
BearingPoint zelf heeft eerder laten weten niet via de media te willen communiceren over de kwestie. Het adviesbureau wijst er wel op dat het systeem al in juni 2020 is opgeleverd en na ‘een uitgebreide en succesvolle acceptatietest door de klant, namelijk de Inspectie der Belastingen Curaçao, werd goedgekeurd’. Het softwaresysteem voor de automatische afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting werd in maart 2021 in gebruik genomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.