Al het nieuws

Pietersz-Janga overleeft tweede motie van wantrouwen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft ook een tweede motie van wantrouwen overleefd. Alleen de indieners, oppositiepartijen PAR en MAN, steunden de motie.

F02 Oppositie bijtDe motie kwam als allerlaatste ter stemming in de Statenvergadering waarin gisteren de begroting werd behandeld en werd met dertien stemmen tegen en zes voor afgewezen. Opvallende afwezigen bij de stemming waren Sheldry Osepa (PNP) en Eduard Braam (MFK) die als leden van de twee coalitiepartijen beiden juist zeer kritisch waren over het handelen van hun minister.
Vorige week werd in de Staten nog wel een motie van afkeuring tegen de minister aangenomen, maar een motie van wantrouwen ging het merendeel van de Statenleden toen ook te ver. Zoals bekend heeft Pietersz-Janga in een brief van 18 november de vereffenaars van de in liquidatie verkerende Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV) een instructie gegeven de rechtszaken tegen voormalig bestuurders van de stichting in te trekken en beslagen op te heffen. Dat terwijl die juist gunstig waren uitgevallen voor de stichting en een bedrag van ruim vijf miljoen gulden zullen opleveren. In de motie van gisteren geven PAR en MAN aan dat de GMN-minister geen beterschap heeft getoond en geen enkele van de verzoeken en aanbevelingen heeft opgevolgd. Zo heeft zij tot gisteren de brief aan de vereffenaars niet ingetrokken. ,,Zij heeft de afgelopen week niets gedaan om de situatie te verbeteren”, zei MAN-Statenlid Steven Martina gisteren. Voor partijgenoot Giselle Mc William is de maat vol: ,,Stap op minister, anders zal deze smet u blijven achtervolgen!”, waarschuwt Mc William. ,,Dit is gewoon corruptie. Het is onacceptabel.” PAR en MAN koppelen hun actie aan het feit dat in de nota van wijziging bij de begroting een kostenbesparing in de gezondheidszorg van bijna 35 miljoen gulden is opgenomen. Dat terwijl de GMN-minister ‘vrienden uit de partij met 5,7 miljoen gulden heeft willen begunstigen’. ,,Geen enkele organisatie in de zorg zal haar nog serieus nemen als zij zegt dat er geen geld is”, zegt PAR-Statenlid Quincy Girigorie.
Maar PAR en MAN (samen zes zetels), regeringspartijen in het vorige kabinet-Rhuggenaath, krijgen verder geen enkele steun van de andere aanwezige Statenleden. Eenmansfracties KEM (Michelangelo ‘Low’ Martinez) en TPK (Rennox Calmes) staan pal achter minister Pietersz-Janga en de Statenleden van coalitiepartijen MFK (9 zetels) en PNP (4 zetels) vinden een motie van wantrouwen opnieuw een brug te ver. ,,We hebben vorige week een motie van afkeuring gesteund”, zegt Gilbert Doran (MFK). ,,De minister heeft zich verontschuldigd en toegegeven dat zij een fout heeft gemaakt. Nu willen PAR en MAN dat we haar toch ook nog de armen afzagen.” Verschillende Statenleden van de PNP en MFK wijzen erop dat PAR eerder de begroting van Curaçao heeft goedgekeurd en daarmee in wezen ook het beleid van minister van GMN. De MAN-fractie heeft niet ingestemd met de door minister van Financiën Javier Silvania (MFK) ingediende begroting voor 2022. MFK-Statenlid Juniël Carolina wijst erop dat minister Silvania de korting op de budgetten in de zorg laat samengaan met een audit bij alle stichtingen, juist om een structurele oplossing te vinden. Carolina: ,,Deze motie van wantrouwen is slordig en oppervlakkig. Geef minister Pietersz-Janga een kans.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).