Al het nieuws

Individuele instellingen overwegen juridische stappen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) verwacht en hoopt eigenlijk vooral ‘dat we op korte termijn om de tafel zullen zitten’ met minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).


zorgfederatie,,We zullen blijven proberen om een afspraak met haar te krijgen”, zegt voorzitter Lionel Sint Jacobs desgevraagd. Het Antilliaans Dagblad vroeg zich af of - ongeveer een maand nadat de federatie een noodkreet liet horen - het bestuur een reactie heeft gekregen van de bewindsvrouw en/of andere autoriteiten.
,,Het is inderdaad zo dat de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) op 25 oktober jongstleden twee brieven met als titel ‘Noodkreet’ heeft uitgestuurd; één naar de minister van GMN en de andere naar Nederland, onder andere de Eerste en Tweede Kamer.”
Sint Jacobs legt uit dat op het schrijven aan GMN-minister Pietersz-Janga ‘tot op heden geen reactie is ontvangen’ en ook zijn er door de bewindsvrouw ‘geen gesprekken gevoerd met de individuele instellingen’.
Op de brief van de zorgfederatie naar Nederland heeft de minister van GMN overigens wél gereageerd, vertelt de voorzitter, die in het dagelijks leven financieel directeur en lid van de raad van bestuur (RvB) is van het Wit Gele Kruis. ,,Samenvattend gezegd, dat ze het jammer vindt dat we ons schrijven hebben gericht aan de Nederlandse autoriteiten en dat we via de media een openbaar podium hebben gezocht om onze grieven te ventileren, zonder deze eerst te hebben geuit bij haar als de verantwoordelijke minister.”
Ook heeft Pietersz-Janga tegen de federatie gezegd bezig te zijn met de nodige hervormingen binnen het Curaçaose zorgstelsel en dat er prioriteiten, namelijk het Curaçao Medical Center (CMC), moeten worden gesteld.
De minister heeft ook aangegeven dat de bij de federatie aangesloten instellingen te zijner tijd ook zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg inzake de hervormingen op hun werkterrein.
Sint Jacobs: ,,Dus ter conclusie, we moeten gewoon onze beurt afwachten, waarmee de perspectieven op korte en lange termijn niet zijn veranderd.” De verwachting is wel dat de SFZ binnenkort een bespreking zal hebben met de minister en haar kabinet/beleidsmedewerkers.
Er zijn intussen echter wel individuele instellingen binnen de federatie die het water tot aan de lippen staat en die niet langer kunnen wachten en naar verluidt juridische stappen overwegen. Het is vooralsnog niet bekend om welke zorginstellingen het gaat.
Vorige maand hadden sommigen - waaronder Stichting GGz Curaçao - de grootste moeite om de personeelssalarissen uit te betalen, omdat er schulden aan afdrachten belastingen en premies zijn opgebouwd, waarna de Ontvanger beslag legde op het zorgbudget dat zij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen. Zorgbudgetten die in veel gevallen al ontoereikend zijn, waardoor er betalingsachterstanden ontstaan.
Onder de GGz Curaçao vallen Klinika Capriles (algemeen psychiatrisch ziekenhuis), Kuidaboyu (Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) en Fundashon Sonrisa (beschermd en begeleid wonen en dagactiviteitencentrum).
De Curaçaose leden van de federatie zijn: SGR-Groep (Stichting Revalidatiecentrum Curaçao); Stichting Birgen di Rosario; Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg; Stichting Thuiszorg Banda’bou; Stichting Verpleeghuizen Curaçao Betèsda; Hospice Arco Cavent; GGz Curaçao (Geestelijke Gezondheidszorg); Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA); Stichting Brasami; en Fundashon Kontakto.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).