Al het nieuws

Belastinguitstel voor 61% van bedrijven oplossing coronaproblemen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bedrijfsleven heeft weer iets meer vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête die over het eerste halfjaar van 2021 is gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

vertrouwen,,Het vertrouwen van bedrijven is van 41 procent in december 2020 gestegen naar 50 procent in de eerste helft van 2021”, zo tekent het CBS op. In het eerste halfjaar gaf 58 procent van de bedrijven aan minder inkomen te hebben uit verkopen. In december 2020 gaf 79 procent van de ondernemingen dit aan. Sterker nog, 27 procent geeft aan een verhoging van de verkopen te verwachten. CBS: ,,Bijna 76 procent van de ondervraagde firma’s geeft aan dat het verkoopvolume beïnvloed is geweest door de Covid-19-pandemie en de lockdown.” Het conjunctuurcijfer dat gebaseerd is op de cijfers over het vertrouwen in de toekomst, de perceptie over het investeringsklimaat en de verkoopontwikkeling is 56 in de eerste helft van dit jaar, terwijl dit in december 2020 22 punten lager lag.
Het CBS heeft in samenwerking met de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) wat extra vragen gesteld over de effecten op de bedrijfsvoering van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en andere steunmaatregelen. Van de ondervraagde bedrijven geeft 52 procent aan gebruik te hebben gemaakt van de NOW- en TVL-regeling. Op de vraag welke andere maatregelen hulp bieden in de coronapandemie geeft 61 procent aan een verlaging of uitstel van betaling van belastingen te wensen. Ook het veranderen van de arbeidswetgeving zou oplossingen kunnen bieden, zo geeft 18 procent van de ondervraagde ondernemingen aan.
Het CBS start nu de tweede conjunctuurenquête voor het jaar 2021. Deze enquête wordt gehouden onder ondernemingen die tien of meer medewerkers hebben. Bij de kleinere instellingen wordt een peiling gehouden. Doel van het onderzoek is om op frequente basis informatie te verkrijgen over de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van bedrijven. Er worden in totaal 900 bedrijven ondervraagd die digitaal een vragenlijst moeten invullen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).