Al het nieuws

Statenschulden gedekt met enquêtegeld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten hebben besloten ‘wederom’ een enquêtecommissie in te stellen die onderzoek gaat doen ‘om te komen tot waarheidsvinding over de besluitvorming, uitvoering en de controle van de bouw en transitie van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

Staten Parlamento Parlamentu 1Dit staat in een officiële beschikking van de Staten, gedateerd 12 november 2021. Uit een brief aan de Statenleden over de begroting blijkt dat voor de parlementaire enquête een bedrag is uitgetrokken van 1 miljoen gulden. Maar de Statenbegroting heeft een tekort en er zijn onder andere openstaande utiliteits- en telefoonrekeningen. Omdat de 1 miljoen gulden niet meer volledig gebruikt zal worden voor het kalenderjaar eindigt, stelt de Statenvoorzitter voor een bedrag van 425.000 gulden over te hevelen naar een andere begrotingspost, zodat de schulden afgelost kunnen worden.
De Staten waren al in april 2018 opgedragen een enquêtecommissie in te stellen. In maart 2019 werd besloten de enquête ook echt uit te gaan voeren. In december 2019 werd er een commissie ingesteld, maar hield op te bestaan vanwege de verkiezingen en nieuwe Statensamenstelling. De nieuwe commissie bestaat uit voorzitter Eduard Braam (MFK), Gwendell Mercelina (PNP), Giselle Mc William (MAN), Ana-Maria Pauletta (PAR), Rennox Calmes (TPK), Michelangelo Martines (KEM), Statengriffier R. Trenidad en plaatsvervangend griffier G. Maduro.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).