Al het nieuws

Luchthavenexploitant CAP heeft tekorten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Passagiers die vanaf luchthaven Hato vertrekken zullen vanaf 1 januari 2022 een hogere airport tax, oftewel Passenger Facility Charge (PFC), moeten betalen. Dit staat in de gepubliceerde Ministeriële Regeling (MR) passagiersfaciliteitengelden 2022. 

hato luchthavenDe taks voor reizen naar Bonaire gaat van 17 naar 20 dollar. Voor Sint Maarten wordt het tarief verhoogd van 33 naar 38 dollar per passagier. Dit tarief geldt ook voor de bestemming Aruba. Voor alle andere bestemmingen gaat de PFC omhoog van 49 naar 63 dollar per passagier. Voor een
transfer-passagier worden de kosten verhoogd van 11 naar 15 dollar per passagier, ongeacht de bestemming.

Hieraan ten grondslag ligt het ‘Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden’. In de toelichting op de MR wordt uitgelegd dat de tarieven voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en dat de laatste tariefswijziging per 1 januari 2019 is ingevoerd. Overigens staat de landsverordening ook toe dat er tussendoor tarieven worden aangepast ‘in verband met de verrekening van het verschil tussen geraamde en gerealiseerde omvang van luchtverkeer en luchtvervoer’. En dit is tussendoor ook gebeurd. Er is per 1 januari van dit jaar nog een verhoging ingevoerd van 10 procent. De toelichting: ,,Vanwege de tekorten van de luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) nv zijn gedurende de lopende tariefperiode die per 1 januari 2019 is aangevangen, met ingang van 1 januari 2021 per MR tussentijds nieuwe tarieven voor passagiersfaciliteitengelden vastgesteld.”

De PFC is onderdeel van de ticketprijs en wordt door de vliegmaatschappijen bij de passagiers in rekening gebracht. Met de PFC moeten alle kosten worden gedekt die CAP maakt en heeft gemaakt in verband met de aan haar opgedragen luchtvaartactiviteiten, zodat er kostendekkende exploitatie van de luchthaven mogelijk wordt. Uit een in april van dit jaar uitgesproken vonnis van een rechtszaak tussen CAP en het Land blijkt dat het luchthavenbedrijf bijvoorbeeld ongeveer 130 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in de aankomst- en vertrekhal. Daarnaast zijn inkomsten misgelopen als gevolg van de coronapandemie, volgens genoemd vonnis zou het gaan om een halvering van verdiensten.
De PFC wordt vastgesteld door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) bepaalt als de zogenoemde Regulatory Authority Curaçao (RAC) de nieuwe tarieven.

Uit het vonnis van april viel al op te maken dat CAP op korte termijn niet meer aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen en dat faillissement dreigde.
Uitgelegd wordt nog dat het in de regio gebruikelijk is de tarieven in Amerikaanse dollars uit te drukken. CAP is bevoegd het equivalent daarvan in de Curaçaose munteenheid uit te drukken en te innen, hetgeen in de praktijk ook gebeurt.

CAP heeft internationale aandeelhouders Aport/Zurich Airport, het Nederlandse Janssen De Jong en CCR in Brazilië. In 2003 ging CAP een dertigjarige concessie aan voor de exploitatie van luchthaven Hato, verleend door de overheids-nv Hato International Airport (HIA)/Curaçao Airport Holding (CAH).

Volgens het Handelsregister van de Curaçaose Kamer van Koophandel kent CAP twee directeuren, te weten de Chileen Norman Gómez Martinez en de rechtspersoon Curaçao Airport Investments nv die zes buitenlandse bestuurders/directeuren heeft, drie Brazilianen, een Zwitserse en een Amerikaanse.