Al het nieuws

RdK bevestigt: Regering neemt heft in eigen handen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat het tot nu toe niet heeft willen vlotten met de zoektocht naar een strategische partner voor de Isla-raffinaderij neemt de regering-Pisas het heft nu in eigen handen.
Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) bevestigt in een zondag uitgegeven persverklaring dat de regering heeft besloten gericht te ‘headhunten’ in verband met partijen die ‘serieuze interesse hebben in onze raffinaderij’. Het Antilliaans Dagblad berichtte hier zaterdag over.

RdkRdK spreekt in het communiqué van een ‘mandaat van de regering’. Er gaat een speciale commissie aan het werk; met twee vertegenwoordigers aangesteld door het kabinet-Pisas (MFK en PNP) en twee afgevaardigden die namens RdK in de commissie zitten. De benoeming volgt spoedig en de commissie zal ‘conform mandaat van de regering’ haar opdracht uitvoeren. Zo meldt RdK.

Intussen is Corc bv (Curaçao Oil Refinery Complex) formeel op de hoogte gesteld dat niet langer exclusief met deze lokale vennootschap wordt onderhandeld. Volgens RdK was Corc dit al eerder medegedeeld en is deze, tot voor kort voorkeurskandidaat, nu ook verteld dat het proces van ‘headhunting’ wordt opgestart.
In het weekend heeft deze krant contact gezocht met Corc, met gerichte vragen om te reageren op de jongste besluiten van regering en RdK, maar directeur Manoel ‘Lito’ De Silva De Freitas reageerde nog niet. Via andere bronnen heeft de redactie vernomen dat Corc zich voorlopig stil houdt.

In de persverklaring stelt RdK letterlijk: ,,De overeenkomst met Corc is dus van tafel.” Intussen is met ingang van deze maand, november, Patrick Newton aangetreden als ‘tijdelijk bestuurder’ van RdK, nadat de regering het vertrouwen had opgezegd in directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy en ook de voormalige commissarissen, die daarop hun functies ter beschikking stelden. De nieuwe president-commissaris is Elvis Quarton.

Medio september vroeg Corc bij monde van De Freitas, die samen met Javier Hernández de directie vormt, in de Staten ‘het vertrouwen’ van regering en parlementariërs. Hij kondigde aan dat er overeenstemming was bereikt over de Government Agreement, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over een Hinderwetvergunning.

Maar om werkelijk van start te kunnen moest een (derde) partij gevonden worden die ruim een miljard dollar wil investeren in de opstart en renovatie van de verouderde installaties. Eerder werd door Corc het contract met de Braziliaanse partner Roberto Viana verbroken omdat die niet kon aantonen over voldoende kapitaal (‘proof of funds’) en olie (‘proof of product’) te beschikken.
,,Spoedige exploitatie van de raffinaderij bij Emmastad en de terminal bij Bullenbaai is hoogstnoodzakelijk,” bericht RdK onder verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur ad interim. Men is vastbesloten om op de kortst mogelijke termijn partijen te benaderen ‘die serieus zijn, de capaciteit hebben, alsmede de kennis en de middelen om dit te realiseren’.

Op basis van wat in het verleden al aan werk is verricht, bestaat er al redelijk goed zicht op de partijen die aan deze criteria kunnen voldoen. Maar anders dan met de vorige trajecten om potentieel geïnteresseerden te bereiken, zullen partijen nu gericht worden benaderd, legt de overheids-nv uit, zonder uit te leggen wat precies het verschil is.

In het verleden werd steevast gebruikgemaakt van de expertise het internationale bureau IHS Markit; het is niet duidelijk of dit met de headhunting-aanpak ook het geval is. Al in het Regeerakkoord ‘Ta Pueblo su Bùrt!’ (Het is nu aan de bevolking) gaven coalitiepartijen MFK en PNP aan dat, als niet met Corc wordt verdergegaan, de regering over zal gaan op ‘headhunting’.