Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kostenplaatje van de covidsteun aan kwetsbare gezinnen loopt tot eind dit jaar op tot 70 miljoen gulden. Vanwege de precaire financiële situatie zijn deze steunregelingen niet langer houdbaar.

SOAWOok is het aantal nieuwe aanmeldingen gedaald van 237 naar 78 gemiddeld per maand. Hieruit concludeert het ministerie dat de ergste periode van de coronacrisis achter de rug is.
De steunregelingen werden vorig jaar na de sluiting van de grenzen aanvankelijk voor drie maanden in het leven geroepen. Het ministerie zag zich echter genoodzaakt de regelingen te verlengen omdat de impact van de pandemie groter was dan men had kunnen bevroeden.
Het ministerie keert een baanverliezersuitkering van 1.000 gulden per maand uit en een weerbaarheidsuitkering in de vorm van een betaalpas met een maximum tegoed van 450 gulden voor boodschappen. Per 1 januari 2022 stopt het ministerie met deze regelingen. Ook het voedselprogramma dat het ministerie van het Rode Kruis heeft overgenomen wordt dan beëindigd. Op dit moment ontvangen zo’n 1.750 personen de baanverliezersuitkering en zijn er circa 11.500 betaalpassen voor boodschappen in omloop. Met betrekking tot gezinnen, ontvangen 320 een warme maaltijd.
Om de steunregelingen in het laatste kwartaal van 2021 te kunnen bekostigen heeft SOAW prioriteiten moeten stellen. ,,Door financiële middelen voor andere taken over en af te schrijven hebben we de benodigde 14 miljoen gulden bijeen weten te brengen”, zei SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) gisteren tijdens de persconferentie over dit onderwerp.
Het ministerie had slechts 6 miljoen gulden beschikbaar. Dit zou erop neerkomen dat een heel grote groep abrupt geen hulp meer zou krijgen. Ook met een stapsgewijze versobering van het steunpakket zou het ministerie 3,5 miljoen gulden extra nodig hebben. De Raad van Ministers (RvM) heeft vervolgens besloten om het huidige programma tot het einde van dit jaar te continueren. Hiervoor is er binnen het ministerie naar additionele fondsen gezocht.
Het portaal voor nieuwe aanvragen blijft gesloten. Het SOAW-ministerie heeft nog 218 aanvragen in behandeling. Drie van deze aanvragers moeten additionele informatie overleggen zodat het ministerie de aanvraag kan evalueren. Al deze aanvragen worden conform de criteria die gelden beoordeeld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.