Al het nieuws

'Hij is een ‘makamba’ en ik wil zelf kiezen'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Charles Cooper (MFK) wil niet akkoord gaan met de benoeming van de financieel directeur bij Fundashon Kas Popular (FKP) omdat hij vindt dat hij moet kunnen kiezen uit meerdere kandidaten en hij het ook niet eens is met de gekozen kandidaat die een ‘makamba’ is.

F03 Cooper wijst kandidaat FKP afEr is evenwel een open sollicitatieprocedure doorlopen waaruit een kandidaat is voortgekomen. Bovendien, zo geeft algemeen directeur van FKP, Arthur Con, aan: ,,De gekozen kandidaat woont al 25 jaar op het eiland. Zijn kinderen zijn hier geboren en getogen.” Op Facebook schrijft Cooper: ,,Als er een entiteit onder mijn verantwoordelijkheid valt en mij alleen één kandidaat voorlegt, die bovendien een ‘makamba’ is, die 17.000 gulden bruto per maand gaat verdienen, wat voor fout bega ik dan als ik zeg dat ik een keuze wil hebben? Stuur mij dus niet alleen één optie, maar laat mij kiezen uit twee of drie kandidaten. En vertel mij niet dat er geen ‘Yu di Kòrsou’ is die dit werk kan doen. De vakbond verdedigt verkeerde dingen (mensen), pffffff.”

Cooper verwijst naar vakbond Sebi die in ochtendkrant Extra aangehaald wordt. Daarin wordt gesteld, en onderschrijft ook Con, dat de FKP al enkele jaren geen jaarrekening heeft kunnen afronden omdat er geen financieel directeur is. Hierdoor heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het instituut in 2019 op de vingers getikt en besloten dat de Fundashon Fiansa Popular (FFP, de stichtingen die leningen verstrekt aan kopers van sociale woningen) geen hypotheek meer mag afsluiten. Sebi voert aan dat hiermee 100 banen bij FKP op het spel staan. Bovendien belemmert dit mensen om een sociale woning te kopen.

Con legt nog tegenover deze krant uit dat er eerder een sollicitatieprocedure was opgestart en dat daaruit in oktober vorig jaar een nieuwe Curaçaose directeur gekozen was. ,,De vrouw is om medische redenen afgehaakt”, aldus de directeur. Omdat het verschil met de andere sollicitanten dermate groot was, is FKP toen opnieuw een sollicitatieprocedure gestart, zo gaf Con eerder tegenover deze krant aan.

Ook de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) onderschreef in een advies het belang van het vinden van een financieel directeur. ,,Gezien de beheersovereenkomst die binnenkort getekend zal worden tussen FKP en het Land Curaçao en de wereldwijde economische crisis in verband met Covid-19, zal het komend jaar op financieel vlak een stevige slag geslagen dienen te worden voor een efficiëntere aansturing van FKP. Het verder professionaliseren van de financiële aansturing binnen FKP is noodzakelijk.”

Coopers voorganger Zita Jesus-Leito legde vorig jaar uit dat de vertraging in de jaarrekeningen vooral komt doordat het bestand van FFP opgeschoond moest worden. Deze opschoning was in 2019 al gereed, maar op basis daarvan moesten alle jaarrekeningen vanaf 2012 aangepast worden. De externe accountant van FKP stopte er bovendien mee waardoor ook daarom vertraging opgelopen werd. Zij gaf verder aan dat de jaarrekeningen van 2013 tot en met 2018 van FFP in concept gereed waren.

‘FKP op de ic'

Voorzitter van de raad van commissarissen van FKP, Maritza Becher-de Windt, benadrukt het belang van een financieel directeur door te stellen dat het instituut op de intensive care ligt.

,,De kandidaat die uit twintig sollicitanten is gekozen en waar niet alleen uitvoerig mee gesproken is, maar die ook een assessment heeft ondergaan, voldoet aan alle eisen die bij de functie hoort. Hij zou al per 1 juli beginnen. Het gaat om iemand die op de internationale markt actief kan zijn voor het aangaan van leningen en die FKP, die 6.000 woningen beheert, financieel op orde moet houden”, aldus Becher-De Windt. Nadat de hele procedure op onafhankelijke wijze is verlopen, en alle stappen en motivatie voor de keuze aan de minister is voorgelegd, is het nu aan hem om zijn goedkeuring te geven. Dit doet hij nadat de voordracht is voorgelegd aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) die hierover een onafhankelijk advies geeft. ,,De minister maakt zelf geen keuze. Er moet voldaan worden aan de Code corporate governance. De minister mag er zijn mening op nahouden, maar ons maakt het niet uit of het een Chinees, Nederlander of Yu di Kòrsou is. Hij is ingezetene van Curaçao en woont hier al jaren. Er is niet over een nacht ijs gegaan. Voor ons voldoet de kandidaat ruim aan de vereisten. Een stichting is ook anders dan een overheids-nv waar de overheid aandeelhouder van is. Daar heeft een minister misschien meer zeggenschap over.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.