Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Pisas gaat het multidisciplinair team voor sociaal-maatschappelijke problemen op scholen nieuw leven inblazen. Dat zei minister van Onderwijs, Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad.

scholenDe afgelopen week was Curaçao in de ban van verschillende vechtpartijen op scholen. De minister werd platgebeld met de vraag wanneer hij hiertegen gaat optreden. Ook werd hem gevraagd wanneer hij zich over deze ‘geweldsgolf’ gaat uitspreken.
Volgens Van Heydoorn zijn de vechtpartijen die zich hebben voorgedaan een uiting van de sociaal-maatschappelijke problemen die al langer in de samenleving leven. ,,Op scholen, waar er nu eenmaal meer sprake is van samenscholing van jongeren, escaleert dit”, aldus de minister die pleit voor een brede aanpak.
Het multidisciplinair team dat wordt geheractiveerd zal ook aan de slag gaan met onder andere armoede en gezinsproblemen. Volgens de minister van Onderwijs zien de scholen het aantal probleemgezinnen stijgen. Bovendien neemt het aantal leerlingen met leerproblemen en psychische problemen toe. Ook worden er bij meer leerlingen drugs en wapens gevonden en stijgt het aantal geweldsincidenten. ,,De wachtlijst voor externe professionele hulp is lang. Het schoolpersoneel voelt zich onzeker onder deze omstandigheden.”
De scholen pleiten voor een uitbreiding van de zorguren die worden toegekend om leerlingen met leermoeilijkheden en sociaal-emotionele problemen te begeleiden. Ook willen de scholen dat er meer maatschappelijk werkers in het onderwijs worden aangenomen. Dit geldt ook voor het aantal interne begeleiders. Verder is er de wens om camerabewaking in de scholen te introduceren en beveiligers aan te stellen die direct kunnen ingrijpen bij geweldsincidenten.
Het school extern multidisciplinair adviesteam (Smat), dat onder Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (Sige) valt, zal zich richten op het verlenen van advies en ondersteuning, op het moment dat het de school aan de mogelijkheden ontbreekt om de situatie van het kind te verbeteren. Het Smat bestaat uit maatschappelijk werkers en interne begeleiders van school.
Van Heydoorn verklaarde dat er in het verleden verschillende acties zijn ondernomen om de sociaal-maatschappelijke problemen binnen het onderwijs het hoofd te bieden. Zo is er in 2019 een akkoord gesloten tussen de ministeries van Justitie en Onderwijs. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de aanpak van agressie op scholen. De politie stelde buurtregisseurs aan die interveniëren bij gezinsproblemen.
Om de veiligheid op scholen te vergroten hebben de schoolbesturen het toezicht in de pauze geïntensiveerd, de politie houdt reguliere controles en er wordt consequent opgetreden bij overtredingen. De straffen die worden uitgedeeld lopen uiteen van een waarschuwing tot aan uitgeschreven worden van school.
Van Heydoorn keurde ook het gedrag af van een ouder die recent verhaal is gaan halen op school en met een leerling slaags raakte. ,,Het kan niet zo zijn dat ouders naar school gaan en zelf heft in eigen handen nemen. Dat is onacceptabel. Denk goed na of dit bijdraagt aan de opvoeding van je kind.” Problemen worden volgens de minister pratend opgelost. ,,Waarbij we elkaar respecteren en argumenten naar voren brengen zonder agressie te gebruiken.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.