Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) adviseert het parlement een spoedvergadering aan te vragen over de NOW-regeling. Dan kunnen de ministers van MEO en Financiën een meer gedetailleerde toelichting geven.

pisas details nowDat zei de Curaçaose minister-president afgelopen donderdag in een debat met de Staten waarin hij, samen met minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), antwoord gaf op vragen die de Statenleden een week eerder hadden gesteld in een openbare vergadering. Pisas vroeg toen twee werkdagen de tijd om de antwoorden te kunnen formuleren. Maar donderdag kon hij alleen ‘in grote lijnen’ ingaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het advies van de premier aan de Statenleden is dan ook om een spoedvergadering aan te vragen met ministers Javier Silvania (MFK) van Financiën en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) van Economische Ontwikkeling (MEO). Die zouden meer gedetailleerd op de vragen in kunnen gaan en met concrete cijfers kunnen komen.

Pisas wijst er nog eens op dat de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de loonsubsidie via NOW worden herzien. ,,We moeten ervoor zorgen dat het geld terecht komt bij degenen die er recht op hebben”, vindt Pisas. Mei dit jaar was de laatste maand dat bedrijven een aanvraag konden indienen voor een vorm van subsidie via het steunfonds. In een persconferentie begin deze maand hebben ministers Larmonie-Cecilia en Silvania al toegelicht waarom het portaal voor de maanden juni en juli niet werd geopend. De boodschap kwam er kortweg op neer dat na onderzoek van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) is gebleken dat een deel van de ondernemers wat betreft de loonsubsidie misbruik maakt van de mogelijkheden of zich niet aan de regels houdt. Daarom worden de voorwaarden aangepast. Het voorstel van MEO is bovendien om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te stoppen en de bedrijfssteun in de toekomst te concentreren rond de NOW-regeling en de TBZO (Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers).

Maar Pisas zei donderdag in de Staten dat ‘economisch gezien’ juni al beter ging en dat juli dit jaar ‘zelfs een goede maand was’. ,,Het uitgangspunt van de regering is dan ook dat ondernemers in ieder geval over juli 100 procent salaris aan hun werknemers moeten betalen. Werkgevers kunnen wel andere afspraken maken met hun medewerkers, maar buiten de NOW-regeling om.” De Curaçaose premier zegt dat ‘het gebrek aan fondsen’ de belangrijkste reden is dat het portaal van de overheid voor geen enkele steunregeling geopend kan worden. Dat zouden de huidige ministers min of meer geërfd hebben. De regering-Pisas is op 14 juni dit jaar aangetreden. Het kabinet onder leiding van Eugene Rhuggenaath (PAR) trad eind mei 2017 aan en werd in maart demissionair in verband met de verkiezingen. Pisas: ,,Het tweede kwartaal van dit jaar hebben we met een tekort afgesloten. Met het openen van het portaal zouden we een verkeerd signaal geven, alsof er fondsen beschikbaar zijn.” Die zijn er niet, er is geen geld. De zesde tranche liquiditeitssteun van Nederland - 168 miljoen gulden, waarvan het eerste deel van 75 miljoen beschikbaar is gesteld - is bedoeld voor het dekken van de kosten in het derde kwartaal van dit jaar. ,,Maar ook voor achterstallige betalingen”, zegt Pisas. ,,We moeten de tekorten aanvullen. Dat was niet nodig geweest.”