Al het nieuws

Status quo bij vrijgevestigde medisch specialist in CMC

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) hoeft niet bang te zijn dat het Curaçao Medical Center (CMC) de 27 vrijgevestigde medici de toegang tot het ziekenhuis zal weigeren omdat zij de hen toegestuurde rekening van gebruikskosten niet betalen. Daarnaast kan het CMC in het gisteren gevoerde kort geding niet de in rekening gebrachte gebruikerskosten van 4.770 gulden per maand sinds januari 2021 opeisen.

F04 Patstelling VMSC versus CMCEr heerst volgens het gerecht een ware patstelling, want het CMC en de VMSC kunnen niet zonder elkaar. ,,Als de bij VMSC aangesloten specialisten niet meer tot het ziekenhuis worden toegelaten, gaat het acuut mis met de door CMC te leveren zorg. Voor de specialisten zou dat bovendien betekenen dat zij, afhankelijk van hun specialisme, op Curaçao hun beroep niet of nog slechts beperkt kunnen uitoefenen. Deze omstandigheden dragen bij aan het risico van een patstelling in de onderhandelingen, waarvan in elk geval op het punt van de gebruiksvergoeding nu sprake lijkt.”

Ten aanzien van de toegang tot het ziekenhuis legt de rechter uit dat dit op basis van non-betaling niet aan de orde is. ,,CMC zal de specialisten de toegang tot het ziekenhuis niet ontzeggen omdat zij haar facturen niet betalen.”

Waar het gaat om de eis van het CMC om de gebruiksvergoeding te betalen, legt het gerecht uit: ,,Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding is, naast spoedeisend belang, nodig dat de vordering voldoende ‘hard’ is, dat aangenomen moet worden dat de vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Aan deze eisen voldoet de vordering van CMC niet. Gelet op het gemotiveerde en niet bij voorbaat op alle punten kansarm te achten verweer van VMSC, leent de geldvordering van CMC zich niet voor kort geding.”

Dat CMC de inhoud van de toelatingsvoorwaarden eenzijdig opstelde, heeft ermee te maken dat het ziekenhuis meent dat de VMSC verzuimt serieus te onderhandelen en vertragingstactieken toepast. ,,Volgens CMC hebben de specialisten de inhoud van die brief en voorwaarden geaccepteerd doordat zij het ziekenhuis ook na 1 januari 2021 hebben betreden”, zo wordt in het vonnis uitgelegd. Het gerecht vindt het niet onredelijk dat het CMC per 1 januari 2021 haar toelatingsbrief met toelatingsvoorwaarden van toepassing heeft willen verklaren. Maar, zo wordt er direct aan toegevoegd: ,,Het voert echter te ver om in het feit dat de specialisten ook na 1 januari 2021 in het ziekenhuis van het CMC zijn blijven werken, hun instemming te zien met de door CMC verlangde gebruiksvergoeding. Het moet de specialisten naar het oordeel van de kortgedingrechter nog vrijstaan de gebruiksvergoeding ter discussie te stellen en om de redelijkheid van het in rekening te brengen daarvan door de rechter te laten toetsen.”

In een korte reactie van de VMSC klinkt opluchting: ,,Wij kunnen leven met deze voorlopige beslissing van de rechter en wachten de uitkomst van de bodemzaak af. In ieder geval hoeft voorlopig geen vergoeding aan het CMC te worden betaald.”

Naast de stelling dat de toewijzing van een geldvordering in de bodemprocedure thuishoort, kunnen ook de door de medisch specialisten aangevoerde andere argumenten met betrekking tot de gebruiksvergoeding niet in kort geding beslecht worden. Zo vindt de VMSC dat er in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) ook niet betaald hoefde te worden voor het gebruik van het ziekenhuis. Verder vindt de vereniging dat het CMC kosten in rekening brengt die ook door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vergoed worden. Tot slot, zo is aangevoerd, blijken de in rekening gebrachte kosten hoger dan wat sommige specialisten voor hun werkzaamheden in het CMC verdienen. ,,Voor beoordeling van deze bezwaren is nader onderzoek en debat vereist”, aldus het gerecht.

De bezwaren van de VMSC tegen andere punten uit de toelatingsvoorwaarden moeten in de bodemprocedure beslecht worden. De rechter: ,,Waar de VMSC en haar leden zich richten tegen andere voorwaarden in de toelatingsbrief en de toelatingsvoorwaarden dan de gebruiksvergoeding (er zijn tien bezwaren in de bodemprocedure ingebracht, red.), geldt dat in dit kort geding niet is toegelicht om welke voorwaarden dat gaat en welk spoedeisend belang bestaat bij het tijdelijk verbieden of bevriezen van die anderen voorwaarden.”