Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ambtenaren die in aanmerking komen voor de Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU) kunnen zich inmiddels hiervoor officieel aanmelden. Nadat de wet onlangs in de Staten werd aangenomen en vervolgens gepubliceerd, is de aanmeldingsprocedure op 15 juni begonnen.

BPDVolgens de afdeling HRO van de overheid hebben al 253 ambtenaren zich aangemeld, hierbij gebruik makend van de wet VVU voor augustus en september 2021. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) laat weten dat er momenten zullen zijn waarop ambtenaren informatie kunnen krijgen over hun specifiek geval om vervolgens een goed geïnformeerd besluit te kunnen nemen. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft op 16, 17 en 18 juni zelf ook informatiesessies verzorgd aan belangstellenden.

Wanneer de ambtenaar eenmaal zijn registratieformulier heeft ingevuld en ingediend, is hij geregistreerd. Er is een commissie in het leven geroepen die zich volledig met het proces bezighoudt en iedere aanmelding zorgvuldig analyseert om na te gaan of een collega in aanmerking komt voor VVU, maar ook hoe de procedure moet lopen zodat de ambtenaar vrijwillig ontslag kan nemen. Parallel aan dit traject wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van de organisaties van waaruit de ambtenaren vertrekken. Er vinden verschillende inspanningen plaats om het gat zo goed mogelijk te vullen, zo laat BPD weten.

De Landsverordening Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU) is sinds 3 juni officieel van kracht. De wet werd eind mei met algemene stemmen in de Staten aangenomen. Ook werd toen een motie ingediend, waarin de regering opgedragen wordt elk half jaar verslag uit te brengen van het afvloeiingsproces. Demissionair BPD-minister Armin Konket (MAN) sprak toen de hoop uit dat met het uittreden van circa 600 ambtenaren ruimte wordt gecreëerd voor de jongere generatie.

De vertrekkende ambtenaren zijn van de volgende ministeries afkomstig: van het ministerie van Algemene Zaken 10; Bestuur, Planning en Dienstverlening 93; Justitie 185; Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 27; Economische Ontwikkeling 9; Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 20; Gezondheid, Milieu en Natuur 33; Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 34; Financiën 60; van de Sociaal-Economische Raad 1; en uit het onderwijsveld 136.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).