Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er wordt gewerkt aan een plan om een systeem te introduceren waarbij gebruikers van de sociale pas in de toekomst een bankpas kunnen gebruiken om hun boodschappen te doen.

soawDat laat minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) weten in reactie op het nieuws van de supermarkten dat zij met ingang van 19 juni niet langer de sociale pas als betaalmiddel zullen accepteren. Ook zij heeft de brief gelezen van raadsman Achim Henriquez die de 16 supermarkten vertegenwoordigt en geeft aan dat er in juli een systeem zal worden geïntroduceerd om de sociale pas te vervangen. Larmonie-Cecilia verwijst naar een normale bankpas en geeft aan dat dit ‘alle bezwaren zal verhelpen die de supermarkten met het huidige systeem hebben’. Met deze oplossing moeten zowel de supermarkten als de overheid tevreden zijn, concludeert de minister.

De minister bedankt de supermarktvereniging voor de steun die zij de regering heeft gegeven gedurende het afgelopen jaar en benadrukt dat gebruikers op anonieme wijze en bij alle supermarkten op het eiland hun pas moeten kunnen gebruiken. ,,Iedere gebruiker van de sociale pas heeft het recht in iedere willekeurige supermarkt een bankpas te gebruiken zonder dat een ander weet dat hij of zij afhankelijk is van de steun van overheid om zichzelf en zijn of haar gezin te voeden”, aldus de bewindsvrouw.
Onderstandtrekkers zullen op vrijdag 25 juni de uitkering op hun bankrekening gestort krijgen en het geld voor werkzoekenden en oud-gebruikers van de pas van het Rode Kruis die bij het ministerie van SOAW zijn geregistreerd, zal op 5 juli worden bijgestort. Over de sociale pas waarmee boodschappen kunnen worden gekocht, geeft de minister vandaag een persconferentie. Deze staat gepland voor 11.30 uur.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).