Al het nieuws

Rechter: Centrale Bank mag activa Ennia/Ansary verkopen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS is bezig om de winstgevende Banco di Caribe (BdC), een dochterbedrijf van de verzekeringsgroep Ennia van de in Houston gevestigde Amerikaan Hushang Ansary, te verkopen.

bdcDaarover waren eerder al geruchten, maar dat staat nu zwart op wit in een recent vonnis in het bezit van het Antilliaans Dagblad: ,,Het proces is gaande om de aandelen in Banco di Caribe, een dochtervennootschap van de Ennia-groep, te verkopen.”
De 93-jarige oorspronkelijk van Iran afkomstige Ansary heeft Ennia in 2006 overgenomen - overigens onder de toezegging dat hij er geld in zou steken, wat volgens CBCS niet is gebeurd; integendeel zelfs. In die periode werd eerst BdC (2005) en vervolgens Ennia overgenomen door Parman International bv. Ansary was en is daarvan grootaandeelhouder en hij was tevens lange tijd bestuurder.
Bijna drie jaar geleden, begin juli 2018, heeft CBCS eerst de vergunning van de Ennia-verzekeraars (Leven, Zorg en Schade) ingetrokken en werd kort daarop de noodregeling door het gerecht uitgesproken. Volgens de Centrale Bank had Ennia een ernstig solvabiliteitstekort, dat alleen maar verder verslechterde; aanwijzingen van CBCS en stille curatoren werden niet opgevolgd, activa van Ennia werden onttrokken en gepoogd was 100 miljoen dollar buiten Ennia te brengen.

Sindsdien is de Centrale Bank bezig de Ennia-groep weer solvabel te maken door middel van herstructurering. ,,Zo zijn de werkzaamheden bij het opnieuw taxeren van het onroerend goed ‘Mullet Bay’ op Sint Maarten, één van de belangrijkste activa van de Ennia-groep, inmiddels bijna afgerond zodat ook het opmaken van de jaarrekeningen vanaf 2017 kan worden afgerond en is het proces gaande om de aandelen in Banco di Caribe, een dochtervennootschap van de Ennia-groep, te verkopen.”
Uit het vonnis blijkt dat de CBCS heeft aangevoerd dat zij op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (LTV) ‘bevoegd en door het gerecht gemachtigd is om bezittingen van de Ennia-groep te verkopen en is hiervoor géén toestemming van of overleg met Parman vereist’.
Dat Ansary door die verkoop van in dit geval Banco di Caribe schade lijdt, weerspreekt de Centrale Bank, want zo voert de CBCS aan: met de verkoop wordt ook weer geld ingebracht, zodat er geen waarde verloren gaat. In het jongste vonnis verwijst de rechter naar de LTV: ,,Bij het uitspreken van de noodregeling machtigt het gerecht de Centrale Bank zowel tot vereffening van het geheel of van een gedeelte van de portefeuille van de verzekeraar als tot overdracht van alle of van een deel van zijn rechten en verplichtingen (…).” En zolang nog niet is gebleken van een negatief vermogen, betreft deze machtiging mede verkoop van het vermogen.
,,Uit deze zin volgt dat de machtiging aan CBCS tevens strekt tot vereffening van het vermogen”, schrijft de rechter. En: ,,De stelling van Parman dat de verkoop van activa van de Ennia-groep onrechtmatig zou zijn omdat dit in strijd is met haar wettelijke plicht, is dus onjuist.”
Over Banco di Caribe is bekend dat het over 2020 door de coronacrisis een lagere winst vóór belastingen van 1,6 miljoen gulden en na aftrek van belasting van 1,3 miljoen rapporteerde; dat was een jaar eerder nog 17,4 miljoen respectievelijk 8,8 miljoen winst. Aldus de geconsolideerde jaarrekening die op 31 maart van een goedkeurende accountantsverklaring is voorzien.
Het eigen vermogen steeg naar 182,4 miljoen per 31 december 2020. Vorig jaar heeft BdC haar leningenportefeuille (na aftrek van voorzieningen) zien groeien van 1.045 miljoen naar 1.065 miljoen (ruim een miljard). De cliëntendeposito’s daalden van 1.620 miljoen tot 1.528 miljoen (ruim 1,5 miljard).
Het directieteam van BdC staat onder leiding van ceo Fons Simon. Banco di Caribe werd in 1973 opgericht door Eduardo de Kort en Phillip de Jongh. In 2005 werd Parman International meerderheidsaandeelhouder. Het bankbedrijf is actief op Curaçao (hoofdkantoor) en daarnaast op Aruba, Bonaire en Sint Maarten met respectievelijk 250, 70, 15 en 15 medewerkers, aldus de directie.

Noodregeling Ennia blijft: 

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.