Al het nieuws

Een van de alternatieven om lege overheidskas te vullen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een van de eerste dingen die de nieuwe minister van Financiën in het te formeren kabinet-Pisas (MFK/PNP) zal doen, is zijn handtekening plaatsen onder de ‘Richtlijn voor invordering’, waarmee belastingachterstanden met een korting kunnen worden afbetaald.
En, vanuit de Curaçaose overheid bekeken, achterstallige belastingen kunnen worden geïnd. Er is dringend geld in de overheidskas nodig. Want die is leeg, zo berichtte het Antilliaans Dagblad vorige week aan de hand van de toen meest recent beschikbare liquiditeitsprognose.
En als overeenstemming met Nederland over nieuwe liquiditeitssteun voor het derde kwartaal uitblijft, dan raakt de Landskas meer dan leeg. Volgende maand, eind juni, is het liquiditeitstekort 83 miljoen gulden. En dat loopt in het derde kwartaal met 200 miljoen op tot -283 miljoen per eind september.Logo
De nieuwe coalitie rekent nog altijd op een deal met de Nederlandse regering, maar de MFK heeft al wel een ‘risicoanalyse’ gedaan, voor het geval er toch geen financiële steun vanuit Nederland komt. Aldus Javier Silvania, die is voorgedragen als de nieuwe bewindsman van het ministerie van Financiën.
Welke alternatieven zijn er om als overheid dan toch te kunnen blijven voldoen aan de belangrijkste overheidsverplichtingen?, stelt hij zelf de vraag. Tegenover TV Direct gaf hij een ‘primeur’ weg, zei hij zelf. De dan kersverse Financiënminister zal, zodra hij in functie is, de richtlijn voor invordering ondertekenen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor belastingplichtigen om gedurende twee tot drie maanden hun achterstanden met een fikse korting alsnog te voldoen, zo staat ook in het Regeerakkoord 2021-2025.
Op die manier hoopt het nieuwe kabinet-Pisas op korte termijn toch over geldmiddelen te kunnen beschikken, nodig voor het geval er toch geen liquiditeiten vanuit Nederland komen. Zelf geeft Silvania dit voorbeeld: Iemand met een belastingschuld van 100 gulden, die direct 60 betaalt, krijgt 40 kwijtgescholden.
,,Dit is een van de alternatieven”, aldus de aanstaande bewindspersoon. De andere is om de Landsverordening omzetbelasting (ob) te wijzigen, waardoor banken bij elke swipe-transactie verplicht worden om ob in te houden en direct aan de Belastingdienst (het Land) af te dragen. Deze krant berichtte daar al over, direct nadat het Regeerakkoord van 30 april van MFK en PNP werd uitgebracht.
Het Regeerakkoord ‘Ta Pueblo su Bùrt!’ (Het is nu de beurt aan de bevolking) gaat onder het kopje ‘Meer inkomsten genereren voor de overheid’ ook in op een ‘vrijwillige verbetering/inkeerregeling’, waarmee de nieuwe coalitie de instroom van baten wil verhogen.
Deze nieuwe inkeerregeling zal voor beperkte tijd worden geïntroduceerd, specifiek bedoeld voor personen die kapitaal in het buitenland en op Curaçao hebben en hier geen belasting over betalen. De inkeerregeling moet vallen onder fiscale regelgeving, zo wordt er in het Regeerakkoord aan toegevoegd.
Voorts wordt in het kader van de gevolgen van Covid-19 een korting ingevoerd voor personen die (een deel van) hun belastingachterstanden in één keer betalen. Om voor de korting in aanmerking te komen moet degene wel voldoen aan de voorwaarden.
Elders in het Regeerakkoord is een schema opgenomen. Iemand met een belastingschuld van minder dan een ton (100.000) uit het jaar 2020 en ouder, die 60 procent betaalt krijgt 40 procent korting. Iemand die in één keer de helft (50 procent) afrekent, ontvangt een korting van 30 procent. En zo gaat dat door van 40 procent betaling met 25 procent korting, en verder 30-20, 20-15 en 10-10.
Voor belastingschulden van meer dan een ton gelden andere, lagere kortingstarieven. Directe nakoming van 70 procent van het openstaande bedrag levert een korting van 30 procent op en bij 60 procent betaling wordt in dit geval 25 procent kwijtgescholden.
In het geval een belastingplichtige zich niet houdt of kan houden aan een betalingsregeling, komt er wat MFK en PNP betreft een boekenonderzoek van Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), die de Ontvanger informeert over wat naar de mening van SBAB door het betreffende bedrijf gemist kan worden. Ook individuele personen kunnen betalingsregelingen aangaan. Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) zal periodiek controleren en Financiën op de hoogte stellen.
Op vragen van deze krant aan Silvania, onder andere over de geschatte (meer)opbrengsten van de belastingkortingsactie en de aanpassing van de omzetbelasting, bleven nog onbeantwoord.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).