Al het nieuws

MFK en PNP willen in gesprek blijven met Nederland

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De nog aan te treden regering-MFK/PNP gaat ervan uit dat er met Nederland een akkoord kan worden gesloten voor verdere liquiditeitssteun.

mfkDe partijen blijven gewoon in gesprek met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en een ‘plan-B-scenario’ is daarom nu niet aan de orde.
Dat hebben partijleiders Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Inmiddels is door het duo een reactie op de brief van Knops van 14 mei geformuleerd en naar de staatssecretaris verstuurd.
Pisas vertelde gisteren dat hij sinds de winst van MFK bij de verkiezingen van 19 maart 2021 aangename gesprekken heeft gevoerd met Knops en dat hierbij is afgesproken dat de inhoud van de gesprekken tussen de partijen niet zal worden vrijgegeven. Toch lekte afgelopen vrijdag de brief van Knops aan Pisas en Larmonie-Cecilia uit. Pisas benadrukte gisteren dat het lek niet uit de MFK-hoek komt en zowel hij als de PNP-voorvrouw sprak van ‘krachten die aan het werk zijn om verdeeldheid, paniek en angst onder de bevolking te creëren en om de nog aan te treden regering te destabiliseren’.
,,We worden vanuit alle hoeken aangevallen en dat is door uitspraken die een lid van onze organisatie heeft gedaan. Hierdoor hebben mensen de kans gekregen om commotie te veroorzaken. Dit heeft niet alleen effect op ons als politieke organisatie, maar op het hele land. Er wordt de indruk gewekt dat we bezig zijn zonder na te denken”, zei Pisas gisteren. Hoewel hij het MFK-lid niet met naam noemde, wordt verwezen naar nummer 2 op de lijst Charles Cooper, die eerder heeft gesproken over een plan B; een alternatief waarbij Curaçao de financiële noodsteun van Nederland niet nodig zou hebben. Wat dit plan B inhoudt, is nooit uit de doeken gedaan. Ook gisteren bleef dit onduidelijk.
Maar, zo benadrukten zowel Pisas als Larmonie-Cecilia en beoogd minister van Financiën en nummer 4 op de MFK-lijst Javier Silvania: dit scenario is helemaal niet aan de orde, ‘omdat we nog steeds in gesprek zijn met Nederland en dit ook willen blijven doen’. ,,Er is de indruk gewekt dat we niets van Nederland willen weten en dat we niet willen onderhandelen. Dat brengt grote problemen met zich mee, want dit is een verkeerde indruk. Bovendien worden hiermee investeerders die in ons land willen investeren, afgeschrikt”, aldus Pisas, die tegelijkertijd benadrukte dat de nieuwe regering in de toekomst ‘los van de crisis, dingen zoveel mogelijk op eigen kracht wil doen’. ,,En als dat niet lukt, dan zoeken we toenadering binnen het Koninkrijk.”

Hoewel de partijen voornemens zijn aan tafel te blijven met Nederland, is met name MFK niet te spreken over de toon van de laatste brief van Knops. ,,Kort gezegd is de boodschap dat als we Coho niet accepteren, er geen geld komt en we bovendien het geld dat we al hebben geleend terug moeten betalen. Dit is voor ons onacceptabel. We hebben nooit gezegd dat we niet meedoen aan gesprekken. Ons eerste uitgangspunt is om om de tafel te zitten en tot een oplossing te komen voor het liquiditeitsaspect dat door de pandemie is verergerd. We willen dus benadrukken dat wij nimmer van de tafel zijn weggelopen. We zijn er heilig van overtuigd dat we tot oplossingen kunnen komen wat betreft de financiële noodsteun die zo nodig is voor het volk dat lijdt”, aldus de MFK-leider.
Volgens Larmonie-Cecilia heeft Knops zijn eigen conclusies getrokken. Ze betreurt dan ook de gang van zaken en de brief van vorige week vrijdag. ,,We hebben geen ruzie met Nederland. We hebben nooit aangegeven dat we het traject niet zullen vervolgen. Het traject wordt vervolgd. De gesprekken worden voortgezet.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).