Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het probleem van de illegale, of beter gezegd ongedocumenteerde kinderen is groot op Curaçao en veel niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hebben ermee te maken.

illegalekinderen1Om hoeveel kinderen het gaat is echter moeilijk in te schatten omdat cijfers ontbreken. Dat staat in het schaduwrapport van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) die bij 34 respondenten interviews afnam bij 21 ngo’s. De schaduwrapportage is onlangs naar de Verenigde Naties (VN) opgestuurd. ,,Ongedocumenteerde kinderen zijn een grote zorg, misschien wel de belangrijkste zorg voor alle ngo’s. Het aantal ongedocumenteerde kinderen, vooraf afkomstig van landen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, neemt toe. Maar omdat er geen concrete cijfers zijn, is het niet bekend hoe groot de groep eigenlijk is”, aldus het rapport. Niet alleen zijn er ongedocumenteerde kinderen met ongedocumenteerde ouders, er zijn ook ongedocumenteerde kinderen zonder ouders. Ook hier ontbreken cijfers. ,,Sommige ouders laten hun kinderen achter op het eiland in de hoop dat ze een betere toekomst hebben. Er wordt getracht de ouders te zoeken in het land van herkomst, maar dat is vaak heel moeilijk. Ongedocumenteerde kinderen zonder ouders kunnen niet residentieel opgevangen worden in internaten omdat ze geen verzekering hebben die dit bekostigt. Daarom worden de kinderen ondergebracht in pleeggezinnen. Een alarmerende situatie die om een oplossing vraagt”, aldus het rapport.

Ongedocumenteerde kinderen worden bij geboorte geregistreerd in de kraamkliniek of het ziekenhuis en ook bij het bevolkingsregister. Alleen krijgen zij geen nationaliteit toegewezen. De schoen wringt bij bijvoorbeeld Jamaicaanse kinderen. Een ngo heeft hierover aan FAJ uitgelegd dat een op Curaçao geboren kind uit Jamaicaanse ouders geen nationaliteit toegekend krijgt. Maar in Jamaica is het de regel dat een in het buitenland geboren Jamaicaans kind ook niet de Jamaicaanse nationaliteit krijgt. ,,Deze kinderen zijn stateloos”, zo concludeert de FAJ. ,,Ongedocumenteerde kinderen kunnen naar school vanwege de onderwijsplicht. Maar ze krijgen geen diploma van bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs omdat zij niet geregistreerd zijn in het bevolkingsregister.” Ook is er beperkte toegang tot gezondheidszorg. FAJ: ,,Wel zijn er enorme stappen gezet de afgelopen jaren. In juli 2019 is een kliniek opgezet voor ongedocumenteerde mensen, Fundashon Salú pa Tur. Hier worden gratis consulten verzorgd en basis-medische zorg verleend.” In de rapportage staat dat er helaas nog geen kinderarts is, maar de redactie van deze krant weet dat die is er ondertussen wel is. ,,Toch komt het nog voor dat er vanwege financiële tekorten soms bepaalde producten niet aangeschaft kunnen worden, zoals babymelk. De baby’s zijn bijvoorbeeld ook niet gevaccineerd. Andere gezondheidsinstellingen accepteren de ongedocumenteerde kinderen niet omdat ze niet verzekerd zijn”, zo wordt opgetekend.
De (overheids)dienst jeugdgezondheidszorg is financieel gekort. Daardoor is de zorg beperkt tot voornamelijk de consultatiebureaus voor kinderen van 0-4 jaar. Deze bureaus bezoeken doorgaans ook scholen. In het rapport wordt geadviseerd om de jeugdzorg te versterken en weer toe te passen op alle leeftijden tussen 0 en 18 jaar.