Al het nieuws

Eind volgende week eerste draft regeerakkoord MFK en PNP

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Movementu Futuro Kòrsou (MFK) - de grote winnaar van de verkiezingen van 19 maart 2021 - heeft bij gouverneur Lucille George-Wout Chester Peterson voorgedragen als formateur. Zijn screening is inmiddels begonnen.

Chester Peterson 2Dat bevestigt de partijvoorzitter van MFK, Sithree ‘Cey’ van Heydoorn, tegenover het Antilliaans Dagblad. Peterson, raadsman van beroep, begeleidde eerder samen met Rutsel Martha het informatieproces en heeft het eindverslag hiervan onlangs aan de gouverneur overhandigd.

Ook de formatie van de nieuwe regering - die naast MFK in ieder geval uit PNP bestaat – had MFK graag aan dit duo overgelaten, maar omdat Martha officieel in het buitenland woont, zal zijn screening ook op internationaal niveau - door Interpol - moeten plaatsvinden en dat duurt langer, aldus Van Heydoorn in een uitleg. ,,Dit zorgt voor vertraging in het proces. Daarom hebben we ervoor gekozen om de gouverneur te vragen de heer Peterson in ieder geval tot formateur te benoemen en aan zijn screening te beginnen. Als de screening van de heer Martha in het buitenland klaar is voor de heer Peterson het formatieproces heeft afgerond, sluit de heer Martha zich alsnog bij het proces aan. Maar om nu alvast te kunnen beginnen, hebben we Peterson voor de functie van formateur voorgedragen en kan hij na zijn screening vast hieraan beginnen.”

Ondanks eerdere speculaties over mogelijke kandidaten die door MFK en PNP voor de verschillende ministerposten worden voorgedragen, weigert Van Heydoorn nu namen door te geven. ,,Als de formateur eenmaal officieel is benoemd en begint aan zijn taken, zullen we de namen van de kandidaten die wij op het oog hebben voor het ministerschap voordragen en dan begint de screening van deze personen. Pas als de screening succesvol is afgerond, zullen wij de namen van deze kandidaat-ministers bekendmaken en niet eerder”, aldus de MFK-voorzitter.

Ondertussen gaan de werkzaamheden voor het formaliseren van het regeerakkoord tussen MFK en PNP verder, maar wel in een door de lockdown noodzakelijke aangepaste planning. ,,De partijen zijn met de inhoud bezig voor de ministeries die hen zijn toegewezen en sturen deze vervolgens ter inzage en voor eventuele aanpassing en aanvullen op naar de andere partij. Dan komen we bij elkaar, bespreken we alle negen ministeries en verschillende andere belangrijke onderwerpen die in het akkoord moeten worden opgenomen - waarvan de twee belangrijkste het Coho en de coronapandemie - en wordt het regeerakkoord geformaliseerd. We hopen eind volgende week de eerste draft van het regeerakkoord te kunnen hebben”, aldus Van Heydoorn tot slot.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).