Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Eerste Kamer vindt dat Koninkrijksrelaties meer prioriteit moet krijgen van het volgende Nederlandse kabinet. Een motie van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller waarin dit wordt gevraagd werd met bijna algemene stemmen aangenomen.

F02 EK meer KR RosenmöllerAlleen de PVV stemde tegen. In een stemverklaring zei senator Alexander van Hattem dat Rosenmöller met zijn motie op de stoel van de informateur gaat zitten. ,,Hij trekt een te grote broek aan.” Van Hattem vond de motie ‘ontijdig en ongepast’ omdat hij vraagt om een intensivering van de onderlinge relaties in het Koninkrijk.

Rosenmöller beargumenteerde vorige week tijdens het beleidsdebat met demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties dat uit verschillende rapporten is gebleken dat het Caribische deel van het Koninkrijk in Den Haag te veel een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is en dat de koninkrijksbanden voor verbetering vatbaar zijn. Er is te vaak irritatie, zei hij in het debat. ,,We halen bepaald niet het beste in elkaar naar boven.”

Op terreinen als veiligheid en financiën, maar ook sociaaleconomisch, zouden de bewoners van de eilanden gebaat zijn bij ‘concrete en duurzame’ verbetering van de relaties. ,,De grootste opdracht voor het nieuwe kabinet is het onderlinge vertrouwen te versterken en van idee naar uitvoering te komen. Een hogere prioriteit kan bijdragen aan nieuw elan waar de bevolking van profiteert. Een Koninkrijk van last naar lust.”

De motie kreeg de steun van links tot rechts in de Senaat. Ook fracties die in de hoek van de PVV zitten, zoals Forum voor Democratie, Groep Otten en de fractie Nanninga (JA 21 in de Tweede Kamer) stemden voor, waardoor de partij van Geert Wilders alleen kwam te staan. Of de oproep aan het nieuwe kabinet symbolisch zal zijn, zal moet blijken na de formatie. Maar de Eerste Kamer geeft hiermee wel een signaal af.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).